Nya Karolinska

Spänt läge inför flytten till Nya Karolinska

Spänt läge inför flytten till Nya Karolinska
På Nya Karolinska står tomma sängar och väntar på de första patienterna. Foto: TT

Med fem dagar kvar till inflyttningen på Nya Karolinska i Solna ifrågasätts patientsäkerheten från såväl vårdpersonal som politiker. Samtidigt fortsätter sjuksköterskeflykten i snabb takt.

15 november 2016

Nya Karolinska i Solna har varit föremål för ett stort antal granskningar och konflikter de senaste åren. Förutom att sjukhuset blivit flera miljarder kronor dyrare sker en stor förändring på insidan. Dagens kliniker blir till sju vårdteman som ska genomsyras av den senaste managementtrenden; värdebaserad vård.

Bland de som flyttar nu på söndag är Thoraxkliniken, som på sistone drabbats av tunga avhopp. Den senaste är hjärtkirurgen Jan Liska, som skulle ha blivit patientflödeschef. Han fattade sitt beslut efter den stora övningen som genomfördes i slutet av oktober, där en rad tekniska system krånglade. Han anser att ledningen bör överväga att avvakta med inflyttningen till dess att kliniken är redo.

Planerad neddragning

– Det finns allvarliga risker med patientsäkerheten om man öppnar sjukhuset samtidigt som man inför en ny och helt oprövad organisation, säger Jan Liska till Svenska Dagbladet.

Hans oro grundar sig i att hjärtsjukvården redan i dag är hårt ansträngd. Antalet operationer har minskat kraftigt. Under tiden för flytten kommer ytterligare neddragningar att göras, som ett sätt att garantera patienternas säkerhet. Vissa planerade operationer kommer att genomföras i Uppsala och Örebro istället.

Samtidigt har Karolinska länge dragits med en svårighet att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Redan i dag har vissa avdelningar minskat antalet vårdplatser.

Hög personalomsättning

Siffror som Vårdfokus begärt ut från sjukhuset visar att trenden tycks bestå. Den externa omsättningen på sjuksköterskor, alltså de som helt lämnar sjukhuset, har ökat från 9,7 procent under 2010 till 14,9 procent i oktober 2016.

Eva Håkansson, Vårdförbundets huvudskyddsombud, tror att det nya sjukhuset och förändringarna både lockar och avskräcker personal.

– Men den höga omsättningen beror snarast på en gammal personalstrategi som inte riktigt fungerar. Sjuksköterskor söker sig till andra arbetsplatser på grund av dåliga villkor och brister i arbetsmiljön. Många erfarna försvinner, vilket gör att nyanställda inte har samma trygghet att falla tillbaka på.

”Bakbinder sjukhusen”

Eva Håkansson tycker att ett universitetssjukhus som Karolinska måste våga vara löneledande. Annars blir det svårt att rekrytera erfaren personal.

– Men där har landstinget lagt sig som en våt filt över frågan och bakbundit sjukhusen. De får inte bjuda över varandra. Och det är samma kyla när det kommer till de arbetstidsmodeller som vi vill driva igenom. De har egentligen inga argument utöver att vi ska vara tacksamma för att få jobba.

Oppositionen ställer krav

De senaste turerna på Karolinska har fått den politiska oppositionen att vakna. Socialdemokraterna kräver i dag att Moderaterna ska ge Inspektionen för vård och omsorg i uppgift att granska situationen på sjukhuset. Om inte patientsäkerheten garanteras måste flyttdatumet kunna omprövas.

Eva Håkansson

Trots omständigheterna är Eva Håkansson på Vårdförbundet hoppfull och tycker att det finns många möjligheter i det nya och fina sjukhuset. Hon tror att den pågående förändringen av ledningsstrukturen kommer att ge ny energi.

– Jag upplever att chefer på verksamhetsnivå tidigare har skjutit ifrån sig mycket av problemen. Det går inte längre, deras ansvar kommer att sträcka sig långt. Det blir mer nödvändigt för dem att kommunicera tydligare uppåt vad de behöver. Jag tror faktiskt att vi är på väg att vrida vården till det bättre. Men vägen dit är lång, och någon skillnad kommer definitivt inte märkas vid inflyttningen på söndag, säger Eva Håkansson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida