Sexuella trakasserier

Mycket kvar att göra mot sexuella trakasserier på jobbet

Mycket kvar att göra mot sexuella trakasserier på jobbet
"Nu är det nog, nu skapar vi förändring", säger Eva Nordmark, ordförande för TCO, som känner sig hoppfull efter Metoo-uppvaknandet. Foto: Jenny Kallin

Förtroendevalda behöver ligga på arbetsgivare att jobba mer mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men vad går att göra? Nu finns en ny handbok med handfasta tips.

4 september 2018

#Me too öppnade mångas ögon och gav andra bekräftelse på något de redan visste – sexuella trakasserier är ett utbrett problem, inte minst på svenska arbetsplatser.

Nu, när vi kollektivt fått syn på problemet och det skett en slags normförändring i samhället, gäller det att jobba på för att få till en noll-tollerans mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Det säger Eva Nordmark, ordförande för TCO som precis släppt en ny handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet som särskilt riktar sig till förtroendevalda.

Fackets viktiga roll

Både vanliga fackliga företrädare och skyddsombud har en viktig uppgift i arbetet mot sexuella trakasserier. Det är arbetsgivarnas ansvar att skapa arbetsplatser där alla bemöts med respekt och där ingen utsätts för trakasserier. Men lagstiftningen lämnar också stort utrymme för fackförbunden att lyfta frågan. Arbetsgivarna är skyldiga att samarbeta med de fackligt förtroendevalda på en arbetsplats i arbetet med att motverka sexuella trakasserier.

– Tag initiativ, visa att detta är arbetsgivarnas ansvar. Om vi märker att inget sker, var stenhårda mot arbetsgivaren, säger Eva Nordmark.

Hon trycker särskilt på vikten av att arbeta förebyggande. Det kan till exempel handla om att utvärdera riskerna för att sexuella trakasserier uppstår på en arbetsplats och att chefer och kolleger pratar ihop sig kring vad sexuella trakasserier är.

Tystnad i vården

Det här har Helena Eriksson, förbundsombudsman inom Vårdförbundets region sydost, sett behov av. Hon berättar att hon varit i kontakt med förtroendevalda på arbetsplatser i vården där resultat i medarbetarenkäter ifrågasatts och förklarats bort av chefer med att ’de anställda kan ha feltolkat vad sexuella trakasserier är’.

Helena Eriksson.

Hon välkomnar den nya handboken från TCO och hoppas att den ska hjälpa förtroendevalda i arbetet mot sexuella trakasserier, som är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Just i vården tror jag att det fortfarande råder en tystnadskultur, kanske på grund av vårdens hierarkier. Jag trodde själv att det skulle komma fler berättelser och hända mer efter Me too än vad det har gjort, säger Helena Eriksson.

Fördjupning på gång

TCO kommer även inom kort med en fördjupad version av handboken där det kommer att finnas kopplingar till lagtexter och rättsfall. Sexuella trakasserier finns med i både föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö och i diskrimineringslagen, som efter den senaste förändringen fått större fokus på förebyggande arbete och strukturella problem.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida