Nedläggning på Mölndals sjukhus anmält till Arbetsmiljöverket

Vårdförbundet och övriga fackförbund i Västra Götaland har anmält arbetsgivaren på Sahlgrenska universitetssjukhuset till Arbetsmiljöverket. De vill få prövat om stängningen av avdelningar vid Mölndals sjukhus kan genomföras.

19 januari 2007

Frågan gäller arbetsgivarens förslag om att lägga ner en geriatrisk vårdavdelning och en halv medicinavdelning i Mölndal, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Motiveringen är att Möndals sjukhus måste spara 65 miljoner kronor i år.

Vårdförbundet och de övriga facken på sjukhuset har protesterat. De har efterlyst en handlingsplan för konsekvenserna av nedläggningen. När ledningen lagt fram en plan som facken anser inte ger några svar, har de valt att anmäla frågan till Arbetsmiljöverket.

? Vi är mycket oroliga för hur nedläggningen ska påverka personalens arbetsmiljö. Därför har vi för första gången använt oss av den paragraf i arbetsmiljöförordningen som ger oss rätt att vända oss till Arbetsmiljöverket, säger Marita Tenggren, Vårdförbundets ordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ingen plats för gamla ortopedpatienter

Marita Tenggren säger att förslaget till nedläggning kommer i samma veva som all ortopedi på Sahlgrenska universitetssjukhuset har koncentrerats till just Mölndal.

? Eftersom den verksamheten till stor del gäller äldre patienter, blir nedläggningen av avdelningarna allvarlig. Var tänker man placera patienterna? Något svar på det har vi inte fått, säger hon.

Enligt Marita kommer det vid en nedläggning inte att finnas tillräckligt med vårdplatser i Mölndal. Någon möjlighet att placera dem på Sahlgrenska sjukhuset eller på Östra sjukhuset finns inte heller på grund av besparingar och stora överbeläggningar.

? Det här får konsekvenser för personalens arbetsmiljö. De utsätts för en press och stress som vi inte kan acceptera, säger hon.

?Vi klarar patientsäkerheten?

Arbetsgivaren har en annan syn. I en intervju i Göteborgs-Posten har områdeschefen i Mölndal, Helena Söderbäck, sagt att neddragningarna är nödvändiga av ekonomiska skäl och att de ställer till med bekymmer, men att man ändå kommer att klara patientsäkerheten. Samtidigt uppger hon i intervjun att det är bra att frågan prövas av Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida