Nöjda sjuksköterskor i äldrevården

Sjuksköterskor i den kommunala äldrevården är i regel nöjda med sitt arbete och tycker att de har en tydlig roll i organisationen, visar en enkät

? Det känns hoppfullt, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.
Enkäten skickades ut via e-post till 600 Vårdförbundsmedlemmar inom den kommunala äldrevården. Cirka 60 procent svarade.

Undersökningen visar att:

  • Drygt 60 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation.
  • Drygt 60 procent upplever att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara i arbetet.
  • 60 procent tycker att den utbildning de har motsvarar arbetes innehåll.
  • Nära 75 procent känner sig säkra på sitt ansvar vid delegeringar.
  • Drygt 60 procent beskriver vården av de gamla som bra eller mycket bra.
  • 70 procent bedömer patientsäkerheten som bra eller mycket bra.

I medierna brukar en annan bild framträda: ständig brist på personal, ständigt hög arbetsbelastning och allt för många delegationer.
? Ofta är det de som upplever att de inte har möjlighet att påverka sin situation som syns och hörs mest. Tyvärr hör de som kan berätta om någonting positivt sällan av sig, säger Anna-Karin Eklund.

Samtidigt poängterar hon att undersökningen visar på brister inom äldrevården och att det finns mycket kvar att göra.
? Det är viktigt att sjuksköterskorna fortsätter att arbeta med kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister där fokus ligger på de äldre och deras behov. Det arbetet befinner sig fortfarande i sin linda.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida