Notan för uteblivna måltidsuppehåll kan landa på kvarts miljon

Arbetsmiljöverket har tröttnat och begär nu att förvaltningsrätten dömer ut vite för ambulansverksamheten i Göteborg.

I början av november skickade Vårdförbundets skyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhusets ambulansverksamhet i Göteborg in 22 avvikelserapporter till Arbetsmiljöverket.

Rapporterna hade arbetsgivaren upprättat från början av oktober och framåt. I ett fall hade det gått över sju timmar innan personalen fick rast eller måltidsuppehåll och i åtminstone 18 av dem hade det gått över fem timmar. Därför begär Arbetsmiljöverket nu att förvaltningsrätten dömer ut vitet på 250 000 kronor.

Det var vid en inspektion på Sahlgrenska universitetssjukhusets ambulansverksamhet i augusti som Arbetsmiljöverket fick reda på att personalen ofta inte hann ta måltidsuppehåll inom den lagstadgade gränsen på fem timmar.

Arbetsmiljöverket ville se en omedelbar rättning och gjordes inte den skulle ett vite på 250 000 kronor kopplas på den första oktober. Landstinget överklagade föreläggandet och yrkade på inhibition.

Förvaltningsrätten avslog arbetsgivarens önskan om inhibition den 24 oktober men har ännu inte prövat sakfrågan. Det vill säga om det var rätt av Arbetsmiljöverket att förelägga arbetsgivaren att ge personalen rast efter fem timmar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida