Nu finns sprutan som saknar nål

Nu finns sprutan som saknar nål
Den nållösa sprutan skjuter under högt tryck in en stråle med läkemedel i kroppen. Det går att reglera trycket beroende på hudens tjocklek, så att exempelvis spädbarn knappt känner av injektionen.

Amerikanska forskare har utvecklat en enhet som möjliggör läkemedelsinjektioner utan att en nål behöver användas. Se videon.

Det är forskare vid Massachusetts institute of technology, MIT, i USA som har utvecklat den nya tekniken. I stället för att penetrera huden med en nål skjuts en stråle med läkemedel in i kroppen under högt tryck.

Tekniken kan hjälpa inte minst människor som är rädda för sprutor. Men den kan också minska risken för stickskador bland vårdanställda. En försiktig uppskattning som gjorts av Vårdförbundet, utgående från de studier som gjorts på stick- och skärskador, tyder på att det inträffar mellan 5 000 och 10 000 incidenter per år i Sverige.

Redan i dag finns liknande produkter på marknaden, men gemensamt för samtliga är att mängden läkemedel och injektionsdjup alltid är samma. Med den nya enheten går detta att reglera.

Inuti den nållösa sprutan finns en spole lindad runt en kraftig magnet. När en ström skickas genom spolen samverkar den med det magnetiska fältet och producerar en kraft som trycker en kolv framåt. Läkemedlet skjuts då ut från munstycket, som är lika stor som en myggas snabel, under högt tryck och med en hastighet nära ljudets.

Genom att reglera strömstyrkan kan injektionerna ske på olika djup.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida