Ny webbplats om arbetsmiljö

Ny webbplats om arbetsmiljö
Arbetsmiljöforskning.se vänder sig bland annat till skyddsombud och andra fackliga företrädare.

Vill du läsa populärvetenskapliga artiklar om det senaste inom arbetsmiljöforskning finns nu en ny hemsida för detta.

Webbplatsen arbetsmiljöforskning.se vänder sig till skyddsombud och andra fackliga företrädare, arbetsmiljöansvariga chefer och specialister på arbetsplatserna, verksamma inom företagshälsovården.

Sidan har skapats av fyra journalister som tillsammans bildar den ekonomiska föreningen Arbetslivsjournalisterna. Föreningen har fått tre miljoner kronor av Afa försäkring för att driva webbplatsen under tre år. Förhoppningen är dock att den ska kunna leva vidare även efter projekttidens slut.

– Det finns ett stort informationsbehov som vi kan fylla eftersom den forskning som bedrivs i dag är väldigt disparat. Man forskar i Umeå, Lund, Göteborg och Gävle. Men det saknas en samlad koll på vad som sker, säger en av de fyra journalisterna, Eva Ekelöf, till TCO-Tidningen.

I inledningsskedet fokuseras på tre branscher: transport, väg- och anläggningsarbete och fastighetsarbete. Men journalisterna menar att många av frågorna är gemensamma för alla branscher.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida