Arbetstider

Nya argument för sundare schemaläggning

Nya argument för sundare schemaläggning
Chefen har stort ansvar för att medarbetarna får ett liv/arbetsliv i balans. Arkivbild: Mostphotos

Hur ska vården få till hälsosamma arbetstider? Nu har Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommit överens om vad som är viktigt för att få balans på jobbet och i livet.

11 januari 2018

Det handlar inte om några nya regler eller avsteg från nuvarande bestämmelser om arbetsmiljö och arbetstider. Men det är ett dokument som har skrivits på – en gemensam avsiktsförklaring – där de båda parterna tillsammans pekar ut vad som är viktigt för en fungerande och hälsosam arbetstidsförläggning. Både med hänsyn till patienternas behov, vårdens krav på dygnet-runt-arbete och medarbetarnas hälsa och balans i livet.

Tanken är att dokumentet, som är en bilaga till nattavtalet från 2016, ska vara ett stöd i det lokala arbetet kring arbetsmiljö och arbetstider.

Tydligt rollfördelning

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är särskild nöjd med att chefernas ansvar förtydligas.

– Som profession tar vi många gånger på oss ansvar som inte är vårt, för att patienter inte ska hamna i kläm. Men här är det tydligt formulerat att det är cheferna som ansvarar för arbetstidsförläggningen. Det kan inte läggas över på en arbetsgrupp att få till hälsosamma scheman och folk på plats vid sjukdom, som exempel, säger hon.

Vila och återhämtning

I dokumentet slår Vårdförbundet och SKL gemensamt fast vad som är viktigt för att få arbetstidsförläggningen att fungera bra. Formuleringar som kan användas som argument för hälsosammare arbetstider.

Här lyfts exempelvis fram att de verktyg som används för att lägga scheman inte bara ska fokusera på att det finns tillräckligt med folk på plats, utan även på människors behov av sömn och vila och att arbetsplatsen bemannas med rätt kompetens vid rätt tidpunkt.

För att kunna förlägga arbetstider hälsosamt behöver både chefer och medarbetar relevant kunskap om detta, slår dokumentet fast. Och arbetsgivare ska alltid se till att det förs dialog med medarbetarna i alla frågor som rör arbetstidsförläggning.

Viktig diskussion

Under en rubrik finns förslag på viktiga frågor att diskutera på arbetsplatsträffar, under medarbetarsamtal eller i samverkan mellan fack och arbetsgivare lokalt. Syftet är att få till bättre och hälsosammare arbetstidsförläggning. Hur långa är arbetspassen? Är det någon som jobbar väldigt mycket övertid? Går det att vara ledig när man enligt schemat är ledig? Motsvarar bemanningen verksamhetens behov? Och så vidare.

Det här är inget kollektivavtal som det går att tvista på utan en partsgemensam avsiktsförklaring. Hur ska det användas?

– Du ska ta med den här bilagan till arbetsgivaren och få till en dialog. Som förtroendevald kan du ta upp med din chef att du vill diskutera det här på nästa arbetsplatsträff. Ta upp det på medarbetarsamtalet. Vi behöver få till en dialog på arbetsplatserna om hur vi förlägger arbetstider på bästa sätt för att vi inte ska bli sjuka av jobbet, säger Sineva Ribeiro.

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning är en bilaga till HÖK 2016 och omfattar anställda inom kommun, landsting och regioner. Även fysioterapeuterna ingår i överenskommelsen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida