Nya råd för att minska stick- och skärskador vid diabetesbehandling

Nya råd för att minska stick- och skärskador vid diabetesbehandling
De nya rekommendationerna innehåller bland annat regler för säker kassering av vassa föremål. Arkivbild: Mostphotos

Varje år inträffar mer än en miljon stick- och skärskador bland sjukvårdsanställda inom EU. En ny EU-lagstiftning ställer krav på ökad säkerhet och som ett led i det finns det nu globala rekommendationer för säkrare injektioner vid diabetesbehandling.

De nya rekommendationerna är utformade så att säkerheten ska öka för både patienter och sjukvårdsanställda som kommer i kontakt med vassa föremål vid diabetesbehandling.

Ny EU-lagstiftning 2013

De tar bland annat upp den nya EU-lagstiftningen som träder i kraft nästa år, skador som olika instrument kan ge, utbildning för säkrare rutiner och hur vassa föremål kasseras på ett säkert sätt.

Rekommendationerna baseras på en studie av stick- och skärskador i 13 europeiska länder samt resultat från konferensen Workshop on injection safety in endocrinology, där erfarna sjukvårdsanställda från 13 länder, däribland Sverige, deltog.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida