Fackligt

Nytt avtal ska få fart på samverkan

Nytt avtal ska få fart på samverkan
Tillsammans går det att hitta bra lösningar. Arkivbild. Mostphotos

Vårdförbundet hoppas att det nya centrala samverkansavtalet ska ge medlemmarna mer inflytande på sina arbetsplatser.

Vårdförbundet har tecknat ett nytt centralt samverkansavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Pacta, som berör alla medlemmar som jobbar inom Sveriges kommuner och landsting och deras bolag.

Det nya samverkansavtalet har egentligen samma innehåll som det gamla, men är mer lättbegripligt och tydligare. Namnet är ett exempel på det. Det gamla avtalet hette ”Fas O5” och det nya som träder i kraft 1 november heter ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö”.

Tydligare fokus

Som namnet avslöjar görs en tydligare koppling mellan arbetsmiljö och samverkan. ”En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet”, står det i avtalet.

För att det ska bli lättare för alla parter att förstå var och hur samverkan ska ske har det nya avtalet en enklare struktur och ett tydligare innehåll.

Lokala avtal gäller

Alla lokala avtal om samverkan som redan finns kommer att fortsätta gälla efter 1 november. Det nya samverkansavtalet är endast centralt. Men Vårdförbundet hoppas att det ska inspirera till nya tag lokalt, särskilt på arbetsplatser som i dag inte har något lokalt samverkansavtal, berättar Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

– Samverkan är en så viktig del för våra medlemmar när det handlar om att vara med vid schemaförläggning, semesterplanering, verksamhetsplanering och budget. Det är också ett smörjmedel in i löneprocessen, säger hon.

Viktigt för framtiden

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL, lyfter i ett pressmeddelande fram samverkan som något viktigt för hela vårdens framtid:

? Som arbetsgivare ser vi samverkan som grunden för hur vi vill jobba i framtiden. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå. Det passar moderna organisationer på svensk arbetsmarknad. Ska vi klara välfärdens utmaningar så måste vi ta vara på alla medarbetares kompetens och engagemang.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida