Nytt företag vill diskutera vettiga scheman med ambulanspersonalen i Skåne

När Region Skåne valde att lägga ut all sin ambulansverksamhet på entreprenad befarade Vårdförbundet att personalen skulle få sämre scheman. Så ser det inte ut att bli.

Tidigare sköttes ambulansverksamheten i Skåne dels av Regionen själv i egen regi, dels av privatägda Falck Ambulans AB. Av besparingsskäl valde Regionen att lägga ut hela verksamheten på entreprenad.

Vårdförbundets representanter i Skåne var mycket kritiska till upphandlingen, inte för att privata aktörer skulle ta över, utan för att de befarade att arbetsmiljön för personalen skulle försämras, framförallt genom långa arbetspass.

Två ambulansföretag

Upphandlingarna blev nyligen klara och i tisdags beslutade regionstyrelsen att de båda ambulansföretagen Sirius Humanum och Falck Ambulans från och med 1 januari 2010 och fem år framåt ska driva ambulansverksamheten i Skåne.

Falck fick dock en mindre del av kakan jämfört med tidigare. Sirius vann upphandlingen i tre av de fyra ambulansdistrikten i Skåne.

”Schemafrågan vet vi är viktig”

Direkt efter offentliggörandet lade Sirius Humanum ut ett öppet brev till medarbetarna inom ambulanssjukvården i Skåne på webben. I brevet förklarar företagets vd, Magnus Ekqvist, att:

Vi vill att vår personal ska känna sig delaktig och tycka att det är kul att gå till jobbet. Schemafrågan vet vi är viktig. I våra distrikt har vi 8, 12 och 24-timmarsscheman. Hur våra arbetsscheman i Skåne ska utformas kommer att avgöras i samråd med våra medarbetare.

”Det är på tiden att de börjar tänka lite nytt”

Pia Arndorff är ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning. Hon ser mycket positivt på Sirius agerande.

– Vi är jätteglada över att de säger på det här sättet. Det visar att de faktiskt vill någonting. Det är på tiden att de börjar tänka lite nytt  när det gäller arbetstider inom ambulansen, så man inte bara hamnar i 24-timmarspassen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida