Nyutbildade sjuksköterskor sjukskrivs för utbrändhet

Nyutbildade sjuksköterskor sjukskrivs för utbrändhet
Arbetsmiljön på Sundsvalls sjukhus har försämrats. Nu oroar sig fackligt förtroendevalda för medlemmarnas hälsa. Arkivbild: Leendeleo

När erfarna kolleger på Sundsvalls sjukhus säger upp sig blir pressen på de unga för stor.

Enligt Vårdförbundets ordförande i Sundsvall, Maria Bäckman, tog problemen med underbemanning, överbeläggningar och alldeles för högt arbetstempo på Sundsvalls sjukhus fart när arbetstidsmodellerna sades upp för några år sedan.

– Sedan dess arbetar nästan alla treskift och varannan helg utan att få någon kompensation i form av förkortad arbetstid. Våra medlemsgrupper saknar tid för återhämtning och är väldigt utarbetade, säger hon.

Möter medlemmarna

Vårdförbundets huvudskyddsombud på sjukhusets opererande vårdområde, Margaretha Sandström, håller med. Hon träffar medlemmar varje dag och ser hur mycket sämre deras arbetsmiljö har blivit på kort tid.

– Politikerna var så glada över att sommaren gick bra, men det gjorde den för att sjuksköterskorna var lojala och sköt upp sina semestrar till hösten. Men då nekades många ledighet, eller så drabbades avdelningar av underbemanning. Man bara sköt problemet framför sig, säger hon.

Drabbar de nyutbildade

Både Maria Bäckman och Margaretha Sandström säger att det är nytt att så många erfarna sjuksköterskor säger upp sig för att de inte orkar längre. Och när de erfarna slutar drabbar det de nyutbildade.

– Vi ser att många nya sjukskrivs för att de är utbrända. De tvingas ta för stort ansvar och arbetstempot är för hårt för dem, säger huvudskyddsombudet.

Det är kommunerna och de höga lönerna i Norge som lockar erfarna sjuksköterskor från sjukhuset.

– Tidigare sa de ”aldrig kommunen”, men när nu duktiga och drivande sjuksköterskor slutar och trivs där bra så sprider det sig, säger Maria Bäckman.

Besvikna på arbetsgivaren

De förtroendevalda är besvikna på att arbetsgivaren inte gör mer. Enligt Maria Bäckman svarar ledningen att de tar problemen på allvar och att de ska ta fram en åtgärdsplan. Men inget har hänt.

Margaretha Sandström är också besviken.

– Sjuksköterskebristen gör att vårdplatser reduceras, vilket i sin tur ökar trycket på akuten och gör att patienter ibland flyttas mellan avdelningar. Den ansträngda arbetsmiljön drabbar alla, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida