Oacceptabel arbetsmiljö på förlossningen i Malmö

Trots fem brev till sjukhusledningen om den dåliga arbetsmiljön har Vårdförbundets förtroendevalda vid förlossningen på Universitetssjukhuset Mas inte fått ett enda svar.

Kvinnokliniken ska spara 27 miljoner kronor, samtidigt som verksamheten har ökat i omfattning. Nu föds det 1 500 fler barn på Umas än för tio år sedan.

– Stora omorganisationer, ändrade scheman och neddragningar har gjort arbetsmiljön förfärlig. Vi fixar inte detta, men ingen lyssnar, säger Camilla Mellander, barnmorska och Vårdförbundets förtroendevalda på Umas förlossningsklinik.

Många måste sluta

Än så länge har 14 barnmorskor och undersköterskor som har haft vikariat fått sluta, men ännu fler ska sägas upp. Enligt Camilla Mellander handlar det om fem undersköterskor och fem barnmorskor bara på förlossningen för att nå besparingsmålet. Räknar man med BB är det ännu fler som måste bort.

– Det finns ingen personal att ringa in om någon blir sjuk. Redan har vi fått koppla avdelningar för att det är underbemannat.

Dynamisk arbetsplats

En förlossningsenhet är en dynamisk arbetsplats. I Malmö kan det finnas tio förlösta kvinnor och då är det ingen stress. Andra gånger kan de ha sju förstföderskor och flera omföderskor i aktivt förlossningsarbete och samtidigt kvinnor på väg in.

– Då är det förfärligt, det är ingen dräglig arbetsmiljö. Vi reder det inte. Med timbanken kan vi i dag ta in extra barnmorskor då det behövs, men nu ska den tas bort. Särskilt dagpersonalen får det förskräckligt med det nya arbetstidsschemat. Från mars nästa år ska de arbeta varannan helg, säger Camilla Mellander, som själv arbetar natt.

– Jag kan sätta min sko på att ingen kommer att ställa upp på extrapass, i alla fall inte på helgen. Vem vill arbeta varje helg? Jag kommer då inte att göra det. 

Fick ner övertiden

Timbanksavtalet ingicks 2006 för att få ner kostnaderna för övertid. Med det kan förlossningsavdelningen öka bemanningen vid toppar och minska vid dalar. Personalen kan arbeta vid olika avdelningar. Som en följd av avtalet sjönk ohälsan och antalet sjukskrivningar.

Camilla Mellander har skrivit fem brev till ledningen utan att få något svar. Senast den åttonde december vädjade hon om att uppsägningen av avtalet skulle tas tillbaka. Hon tror inte att sjukhuset kommer att spara något på att ta bort timbanken.

– Däremot kommer man att förlora kompetent personal och få svårt att rekrytera ny, eftersom möjligheten att kombinera familjeliv och arbetsliv undermineras fullständigt med de nya scheman som har presenterats, säger hon.  

Bäddar för onödiga ingrepp

Att barnmorskorna är för få i förhållande till antalet förlossningar gör att de inte kan övervaka mammorna som de skulle behöva. Det kan leda till att en del kvinnor som skulle behöva till exempel en epiduralbedövning inte får den för att barnmorskorna inte hinner vara med de 40-45 minuter det tar för läkaren att lägga bedövningen.

Men det kan också leda till att några kvinnor får en epiduralbedövning fast de egentligen skulle klara sig utan, eftersom personalen inte har tid att vara med dem så som de skulle behöva. 

– Ingen barnmorska vill jobba så, att inte kunna ge det vi vill. Vi vill verkligen inte riskera patientsäkerheten, därför sliter vi ut oss. Man hinner inte ens gå på toaletten, att äta är det inte tal om. Det låter inte klokt men det är faktiskt sant, försäkrar Camilla Mellander. 

Rädsla hos föderskorna

Hon arbetar också med förlossningsrädda och berättar att en blivande pappa ringde henne hem i morse.

– Han sa att de vill ha ett kejsarsnitt i stället för den planerade ingångsättning vi hade pratat om. De vågar inte riskera att kvinnan skulle komma att bli övergiven i förlossningsarbetet. Men jag vill poängtera att det är väldigt få patienter som klagar. Hur vi än stressar så är vi verkligen närvarande när vi är inne hos patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida