Ohållbar arbetsbelastning på hudkliniken i Karlstad

På hudmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad har antalet läkare i stort sett fördubblats de senaste tre åren medan övrig personal inte har utökats.

Situationen är ohållbar, anser personalen som nu har vänt sig till Arbetsmiljöverket.

Det är Vårdförbundets skyddsombud på hudkliniken som tillsammans med Kommunals och SKTF:s skyddsombud har undertecknat skrivelsen, enligt Värmlands Folkblad.

I sin anmälan till Arbetsmiljöverket förklarar skyddsombuden att möjligheten för sjuksköterskor och undersköterskor att utföra sitt arbete på ett säkert sätt har minimerats. Detta till följd av att patientbesök och administrativa arbetsuppgifter har ökat kraftigt. Detta samtidigt som antalet anställda inte har blivit fler, förutom på läkarsidan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida