covid-19

Oklart var avlidna sjuksköterskan smittades

Oklart var avlidna sjuksköterskan smittades
Den avlidna sjuksköterskan var utlånad till infektionsavdelningen vid Karolinska Huddinge och hade arbetat där några veckor med covidsjuka patienter innan hon insjuknade. Bild: Karolinska universitetssjukhuset

I april dog en sjuksköterska som tillfälligt arbetade på Karolinskas infektionsavdelning efter att ha smittats av coronavirus. Arbetsmiljöverket har inte hittat något som kan avgöra var hon fått sjukdomen. Men Vårdförbundet menar att hon troligen blev smittad  på jobbet. Uppdaterad.

31 augusti 2020

Händelsen med den 39-åriga sjuksköterska som avled efter att ha arbetat med svårt covidsjuka patienter anmäldes både till Arbetsmiljöverket och polisen. Arbetsmiljöverket har under sommaren gjort en inspektion av arbetsplatsen. Åklagaren har inlett förundersökningen.

På grund av covid-19 gjordes inspektionen på Arbetsmiljöverket istället för på sjukhuset. Ansvariga från sjukhuset samt skyddsombud deltog, antingen själva eller digitalt. Susanne Wessberg är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Har ni funnit något som visar att hon blivit smittad på arbetet?

– Nej, det har vi inte gjort. Inget direkt pekar på det. Det var på en infektionsavdelning, som hade högre skyddsåtgärder eftersom de tog emot bara covid-19-patienter. Det är svårt för oss att avgöra det. Sjuksköterskan kan ha blivit smittad i samhället eller hemma. På arbetet fanns extra mycket skyddsutrustning, säger Susanne Wessberg.

Kan bli smittad i personalrummet

Karolinska hade inför mötet fått lämna in information om vilken skyddsutrustning som användes och hur, samt information om övriga rutiner kring vården av patienter svårt sjuka i covid-19.

Vårdförbundets huvudskyddsombud på Karolinska Marianne Westin deltog i inspektionen. Hon menar att det är troligt att sjuksköterskan blev smittad på arbetet.

– Man har alltid full skyddsutrustning när man är inne hos patienten. Men det finns inga garantier för att man inte blir smittad under pågående vårdtillfälle. Man kan ju även bli smittad på sociala ytor, där personalen äter, fikar och har möten, säger hon.

Testades positiv för coronavirus

Sjuksköterskan arbetade i vanliga fall på den lungmedicinska avdelningen, men var sedan några veckor utlånad till infektionsavdelningen. Där hade hon vårdat covid-19-patienter och hon testades på arbetsplatsen, provsvaren bekräftade senare att hon hade coronaviruset. Några dagar efter att hon sjukskrev sig hittades hon död i sin bostad.

Läs mer: Sjuksköterskas död utreds som arbetsmiljöbrott

Under inspektionen upptäcktes vissa brister, som att ansiktsvisir återanvänts  och att det förekommit andningsmasker som inte var CE-märkta eller hade tillfälligt tillstånd från myndigheten. Dessa förbjuder nu Arbetsmiljöverket Karolinska att använda. Bryter sjukhuset mot reglerna hotar vite.

Läs mer: Hundratals anmälningar från vården om corona

Dessutom kräver Arbetsmiljöverket att Karolinska förbättrar instruktionerna för hur andningsskydd används och kontrolleras. Nyanställda, eller de som varit frånvarande länge från vården, måste få en genomgång av hur skyddsutrustningen ska användas.

– Det var stor omsättning, sjukhuset tog in mycket personal för att klara av situationen. Vi har som krav att de som inte jobbat där förut ska få introduktion till de specifika rutinerna. Den ska utgå ifrån deras grundkunskaper, säger Susanne Wessberg på Arbetsmiljöverket.

Ingen övertid

Vårdförbundet har krävt att få information från Karolinska om hur den avlidna sjuksköterskans arbetsbelastning var.

– Hon hade inte arbetat övertid eller dubbelpass. Jag såg inte att arbetstiden kunde vara skäl till att hon var utmattad och började göra fel. Hon var en väldigt erfaren sjuksköterska, säger Marianne Westin.

Arbetsmiljöverkets utredning pågår fortfarande. De utreder om arbetsgivaren följt Arbetsmiljölagen och föreskrifter. I dagsläget har Karolinska kommit in med sitt svar på Arbetsmiljöverkets krav, vilket myndigheten nu går igenom.

Vissa förhör har hållits

Samtidigt utreds dödsfallet som ett arbetsmiljöbrott. Läkarförbundets skyddsombud gjorde direkt en polisanmälan.

Kammaråklagare Jennie Nordin på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål leder förundersökningen som gäller arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

– Vi avvaktar Arbetsmiljöverkets utredning. Jag har förstått det som att det kommer dröja lite innan den är klar. Vi har hållit vissa förhör, säger hon.

En obduktion är gjord, men resultatet är sekretessbelagt.

Karolinska universitetssjukhuset vill inte säga något i ärendet. Både verksamhetschefen och omvårdnadschefen har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket, men avböjer intervju. Pressavdelningen hänvisar till att sjukhuset inte vill förekomma den pågående förundersökningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida