Op-personalen i Lund har fått nog av stressen

Personalen på centraloperation vid Lunds universitetssjukhus mår så uselt att de nu har begärt att arbetsgivaren vidtar akuta åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Om inget händer kopplas Arbetsmiljöverket in.

– Här är totalt oorganiserat. Det finns inte struktur på någonting. Det har lett till att folk har fått mer och mer stressrelaterade symtom. Många, inklusive mig själv, har fått sömnrubbningar. Andra har fått arytmier, buksmärtor och huvudvärk.

Det säger anestesisjuksköterskan Monica Näslund, förtroendevald och skyddsombud vid centraloperation på Lunds universitetssjukhus.

Under en längre tid har arbetsbelastningen varit extremt hög på enheten, bland annat på grund av låg bemanning i förhållande till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Svimmade på jobbet

Senast för ett par veckor sedan svimmade en kollega på jobbet. Läkarna bedömde att svimningen hade orsakats av stress.

Enligt Monica Näslund började problemen i samband med att verksamheten organiserades om i början av 2008. Alla de opererande enheterna – kirurgi, ortopedi och urologi – skulle tillhöra anestesikliniken. Trots att ännu inga chefer hade rekryterats till den nya organisationen sjösattes den.

– När omorganisationen gjordes togs ingen hänsyn till de åsikter som fördes fram av personalen. Ledningen lyssnade, men de hörde inte vad vi sa, säger Monica Näslund som ganska snabbt märkte att folk inte mådde bra.

Redan i april 2008 lyfte hon första gången frågan om personalens psykosociala arbetsmiljö i ett samverkansmöte med arbetsgivaren.

Tjatat sig blå

– Sen har jag tjatat mig blå om detta. Ingenting händer. Först för 3,5 månader sedan var alla chefer på plats i organisationen. Men det har inte blivit bättre för det, snarare sämre.

Efter ett möte med divisionschefen i förra veckan fick de fackliga företrädarna nog. De hade blivit lovade en handlingsplan men fick istället, enligt Monica Näslund, veta att de skulle vända sig till företagshälsovården med sina akuta problem.

Därför har Vårdförbundet tillsammans med Kommunal nu lämnat en formell framställan om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Bland annat kräver de att kunna ta ut sina schemalagda raster och de pauser som behövs för återhämtning.

Om inget händer fram till på onsdag denna vecka lämnas en formell anmälan in till Arbetsmiljöverket.

Vårdfacket har utan resultat försökt att få en kommentar från divisionschefen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida