Operation i Lund: Bättre arbetsmiljö får vänta

Tillfälligt stöd i sommar och ytterligare åtgärder efter semesterperioden blev resultatet efter flera möten mellan fack och ledning om den dåliga arbetsmiljön på centraloperation i Lund.

– Vi fick ett svar i elva bilagor på vår framställan om arbetsmiljöåtgärder och det är väldigt mycket i svaret som inte kan åtgärdas förrän alla chefer är tillbaka från semestern. Nu har vi bokat ett nytt möte i slutet av augusti då vi ska gå igenom alltihop, säger Monica Näslund, förtroendevald för Vårdförbundet och skyddsombud vid centraloperation på Lunds universitetssjukhus.

Ny organisation på centraloperation 

Arbetsmiljöproblemen började enligt henne i samband med att verksamheten vid centraloperation organiserades om i början av 2008. Alla opererande enheter – kirurgi, ortopedi och urologi – las då under anestesikliniken.

Den nya organisationen sjösattes innan några chefer hade rekryterats och ganska snart märktes en försämrad arbetsmiljö. Inte förrän den 1 mars i år var alla chefer på plats men situationen blev inte bättre.

Redan i april 2008 lyfte Monica Näslund första gången frågan om personalens psykosociala arbetsmiljö i ett samverkansmöte med arbetsgivaren. Och det fortsatte hon att göra, om och om igen, men ingenting hände utom att arbetsmiljön blev allt sämre.

Efterlyste utlovad handlingsplan 

I vår har arbetsbelastningen varit extremt hög på enheten och gett allt fler stressrelaterade symtom. Många har fått problem med sömnrubbningar, huvudvärk, buksmärtor eller arytmier. Ett svimningsanfall som drabbade en av de anställda bedömdes av läkare ha berott på stressen.

Men när de fackliga företrädarna efterlyste den handlingsplan de tidigare hade blivit lovade hänvisade sjukhuschefen dem som hade akuta problem till företagshälsan. Då fick företrädarna för Vårdförbundet och Kommunal nog och lämnade in en formell framställan om arbetsmiljöåtgärder. 

Cheferna fick dålig introduktion

Förra veckan satt de i möte med ledningen för att diskutera arbetsgivarens svar. Monica Näslund konstaterar att många av punkterna inte kan genomföras förrän verksamheten är i full gång igen i höst. Men den biträdande verksamhetschefen har lovat att stötta tills hon går på semester.

 – Arbetet har påbörjats men det är väldigt mycket att åtgärda och vi vill se mer handling, vi har stora brister på mellanchefsnivå, mycket beroende på att dessa chefer har fått en dålig introduktion, säger anestesisjuksköterskan Monica Näslund.

Hon har egentligen semester men har uppmanat förtroendevalda och medlemmar att höra av sig om det inte fungerar.

– Hjärnan tar inte semester när det är så mycket kvar att göra, och fungerar det inte får vi gå vidare med vår anmälan till Arbetsmiljöverket, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida