Östersund. Vite dras tillbaka efter förbättringar

Arbetsgivarens åtgärder har skapat en bättre arbetsmiljön på Östersunds sjukhus. 

– Nu har arbetsgivaren gått från ord till handling. Det är en lättnad för oss förtroendevalda som länge har påtalat bristerna, men mötts av attityden att vi har överdrivit problemet, säger Kristine Isaksson, vide ordförande för Vårdförbundets avdelning i Jämtland och huvudskyddsombud på landstinget.

Flera anmälningar

Arbetsmiljön på centrum för medicinska specialiteter på Östersunds sjukhus har varit så illa att de fackliga huvudskyddsombuden har skickat in flera 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket. Under sommaren rapporterade Vårdfokus om underbemanning, utarbetad personal och om vitesföreläggande på 1,4 miljoner kronor.

Kritik och vite ledde till att ledningen för centrum för medicinska specialiteter presenterade ett åtgärdsprogram på 42 punkter. De fick några månader på sig för att visa att de menade allvar.

Nöjd inspektör

Att arbetsgivaren verkligen genomför punkterna på programmet innebär att Arbetsmiljöverket har dragit tillbaka sitt vitesföreläggande.

– Åtgärderna har tagits fram i samarbete med skyddsombuden och det är sällan vi ser en sådan genomarbetad lista och en sådan positiv inställning hos arbetsgivare, säger Johnny Jonasson, ansvarig inspektör på Arbetsmiljöverket.

Det stora problemet på centrum för medicinska specialiteter har varit underbemanningen. Scheman har ändrats i sista stund och personal har tvingats arbeta dubbelpass eller mer än det. Andra har ringts in på lediga dagar. Bristen på återhämtning har ökat rädslan för att göra fel.

Viss överanställning

Åtgärder som har införts är bland annat att vikarier erbjuds tillsvidareanställning på heltid och att kliniken har en viss överanställning för att klara korttidsfrånvaron. Dessutom har bemanningsassistenter med ansvar för akutbemanningen anställts.

– Det är en viktig åtgärd för hittills har sjuksköterskor som arbetat helg behövt lägga mycket tid på att ringa in personal. Tid som de borde få lägga på patientarbetet, säger Kristine Isaksson.

Schemalagda raster och en utökad köks- och förrådsservice som gör att undersköterskorna kan lägga mer tid på omvårdnadsarbete har också blivit verklighet.

Lönar sig att ta strid

– När det nu har varit illa så länge känns det verkligen roligt att det nu händer något positivt. Det visar att det kan löna sig att strida mot dåliga arbetsvillkor, säger Kristine Isaksson.

Men Arbetsmiljöverket har inte helt blåst faran över. I slutet av november genomfördes en ny inspektion på tre enheter inom centrum för medicinska specialiteter. Nästa vecka ska inspektörerna presentera vad de har kommit fram till.

Höjda ingångslöner

  • Nyutexaminerade sjuksköterskor är rörliga och har valt bort sjukhuset i Östersund, vilket har förvärrat svårigheten att rekrytera.
  • Nu har politikerna i Jämtland satsat fem miljoner kronor för att höja lönerna under 2014.
  • Ytterligare en satsning förväntas under 2015.
  • En omedelbar effekt blir att sjukhuset höjer ingångslönen från 22 400 till 23 000 kronor per månad.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida