Otydlighet hot mot hälsan

Otydlighet hot mot hälsan
Hälften av kvinnorna i studien var stressade på grund av ökad arbetsbelastning.
Illustration: Istockphoto

Kvinnor som är stressade av höga krav på sig själva löper högre risk än andra att bli sjukskrivna på grund av otydlig organisation och konflikter på arbetsplatsen.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har kartlagt 198 yrkesverksamma kvinnor som sökte sig till en vårdcentral på grund av fysiska och psykiska besvär. Studien visar att hälften av kvinnorna var stressade på grund av ökad arbetsbelastning. Den visade också att de kvinnor som upplevde stress på grund av otydlig organisation och konflikter på arbetsplatsen löpte dubbelt så hög risk för sjukskrivning under de följande tolv månaderna.?

En av frågorna handlade om de hade svårt att sätta gränser och ställde höga krav på sig själva. 90 procent av dem svarade ja. Följdfrågan: om de upplevde det som stressande svarade omkring 50 procent ja på. Bland dem som upplevde stress på grund av höga krav var risken för framtida sjukfrånvaro särskilt hög.??

— Otydlig organisation, otydligt ledarskap och konflikter på arbetsplatsen i kombination med stress över individuella krav mer än fyrdubblade risken för framtida sjukfrånvaro, säger Kristina Holmgren, arbetsterapeut och forskare vid Sahlgrenska akademin.?

Av kvinnorna i studien arbetade 58 procent i offentlig sektor, 76 procent hade fast anställning, 50 procent hade universitets- och högskolestudier och 30 procent arbetade deltid.?

Ett nytt hjälpmedel, Work stress questionnaire, har använts för att identifiera kvinnor i riskzonen för sjukfrånvaro. Forskarna tror att det kan användas som verktyg på vårdcentraler för att identifiera personer i behov av förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Kristina Holmgren har utvecklat verktyget.??

— Det är baserat på studier som gjordes på kvinnor som sökte för arbetsrelaterad stress för tio år sedan. Att vi valde att utveckla verktyget utifrån kvinnor beror på att det då var fler kvinnor än män som sökte upp vården på grund av arbetsrelaterad stress, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida