Överbeläggningar skapar kaos inom psykiatrin i Umeå

Överbeläggningar skapar kaos inom psykiatrin i Umeå
Fredrik Boberg, sjuksköterska och skyddsombud, oroar sig både för personalens och för patienternas hälsa.

Stor besvikelse efter möte med arbetsgivaren i dag. Nu hoppas Vårdförbundet på att Arbetsmiljöverket och Ivo griper in.

Det handlar om överbeläggningar, underbemanning samt allt fler incidenter med hot och våld. Avdelningarna har varit överbelagda i ett par års tid och det senaste året har varit värre än någonsin. Nu har Vårdförbundets huvudskyddsombud gjort en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Vi har sådant tryck att vi inte hinner ha samtal när patienterna behöver det. Jag har hört flera säga att de mår sämre när de skrivs ut härifrån än när de kom hit, säger Fredrik Boberg, sjuksköterska och skyddsombud på en av klinikens avdelningar.

Hotad patientsäkerhet

De vanligaste diagnoserna är depression, ångest och bipolär sjukdom. Patienternas vårdtid på klinik ska vara kort, men har i princip fördubblats det senaste året. Patientsäkerheten är hotad.

– Ledningen vet att personalen inte hinner stötta som de borde och att ett symtom är att självskadebeteenden har ökat. När ångesten inte kan lindras genom samtal lindrar patienterna den genom att skada sig själva.

Personalen är pressad. De saknar tid för rast och återhämtning, och kan inte ge den vård de vill och borde ge. Erfarna sjuksköterskor slutar på grund av arbetsbelastningen. Problemet är inte att rekrytera ny personal – utan att få dem att stanna kvar.

Inga akuta åtgärder vidtas

Ändå är inte arbetsgivaren beredd att vidta akuta åtgärder. Vårdförbundet kräver att vårdplatser stängs om inte grundbemanningen uppfylls, att man stänger överbeläggningsplatserna, att patienter på permission läggs in på beläggningslistan och att en handlingsplan för arbetsmiljön upprättas.

I dag på morgonen träffades personal och ledning. Fredrik Boberg är besviken över arbetsgivarens besked.

– Man har långsiktiga lösningar, som att se över läkares inläggningsrutiner – och det är bra, men vi kräver att något görs nu. Hur det akuta läget ska lösas fick vi inget svar på, säger han.

Trycket ökar i sommar

Snart är det sommar och en avdelning med 18 vårdplatser stängs. Det kommer att öka trycket och skapa oro, eftersom patienter placeras på nya avdelningar. Arbetsgivarens förslag är att fler förs över till öppenvården. René Nilsson är sjuksköterska där, och hon tror inte på idén.

– Det är att flytta problemet från en enhet till en annan. Vi har redan 60 till 80 patienter per behandlare och kön är upp till tre månader. Väntetiden gör att patienter som kunde bli hjälpta av oss försämras, söker akut och blir inlagda på avdelning, säger hon.

Anmälan till Ivo

Även öppenvården är underbemannad och arbetstrycket gör att flera behandlare väljer att gå ner i arbetstid för att de inte orkar arbeta heltid. René Nilsson önskar mer personal och en översyn över arbetsmetoderna.

Fredrik Boberg anser inte att patientsäkerheten kan garanteras längre och har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg också. Nu väntar han, René Nilsson och övrig personal på att myndigheterna agerar. De hoppas på tydliga krav riktade mot arbetsgivaren – för något måste göras, slår de fast.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida