Patienternas mobilkameror oroar personalen på rättspsyk i Sala

Patienternas mobilkameror oroar personalen på rättspsyk i Sala
Personalen på rättspsyk vill inte att patienterna ska kunna ta bilder på dem som sedan läggs ut på nätet. Arkivbild: Colourbox

Personalen på rättspsykiatrin i Sala känner obehag över att patienter tar bilder, både på dem och på medpatienter, med sina mobiltelefoner och lägger ut på nätet. Men det går att lösa. I Växjö har den högsta förvaltningsdomstolen gett personalen rätt att ta ifrån patienterna både telefoner och datorer.

23 januari 2012

Arbetsmiljöinspektören Lena Boman har träffat sjukhusledningen och skyddsombud på den rättspsykiatriska kliniken i Sala. Verksamhetschefen tog initiativ till mötet, bland annat för att personalen är orolig över hur patienter använder sina mobiltelefoner. Lena Boman förstår personalens oro.

– De uttrycker ängslan över att patienter har rätt att ha mobiltelefoner eftersom det händer att både de själva och medpatienter blir fotograferade, och att bilder läggs ut på nätet. Själv anser jag att det är vansinnigt att personalen ska behöva utsättas för sådana säkerhetsrisker, säger hon.

Landstinget fick rätt i domstol

På rättspsykiatrin i Växjö fick ledningen besked från Socialstyrelsen att de inte fick vägra patienterna rätten att ha mobiltelefoner och datorer. Ett beslut som landstinget tog till domstol. Länsrätten höll med Socialstyrelsen, men när domen överklagades blev utgången en annan. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde länsrättens dom.

– Tvärtemot Socialstyrelsen ansåg inte domstolen att det var till men för patientsäkerheten att vi förbjöd både mobiltelefoner och datorer. Det var ett par år sedan domen kom och sedan dess upplever vi att vi är ett av de mest narkotikafria specialsjukhusen i hela Sverige, säger David Wirdelöf, biträdande verksamhetschef på rättspsykiatrin i Växjö.

För det var inte bara hotet det innebar att bli fotograferad som inverkade på arbetsmiljö och vård. De omkring 100 patienterna inom slutenvården använde också sina mobiltelefoner för att göra narkotikaaffärer.

– Under vistelsen här förstärktes deras kriminella mönster och deras narkotikamissbruk blev mer etablerat. Vi förlorade möjligheten till det viktigaste vi har som vårdare inom rättspsykiatrin – att skapa relationer till patienterna. När det var som värst satt personalen på expeditionen och var rädda, berättar David Wirdelöf.

Diskuterar för fullt

I Sala har de inte tagit något beslut om mobiltelefonerna ännu.

– Det är ett högaktuellt problem som vi diskuterar för fullt. Rättsläget har varit oklart i och med att Socialstyrelsen är negativ till att vi omhändertar patienternas telefoner, säger Björn Mileson Fors, chefsöverläkare i Sala.

Men han berättar också att de på intagningsavdelningen redan nu beslagtar patienterna telefoner och låser in dem i skåp. Den patient som vill använda telefonen måste säga till personalen.

– Det här är riskfyllda arbetsmiljöer med krävande patienter där mycket kan hända, då får det inte slarvas med arbetsmiljöarbetet. På en sådan arbetsplats krävs mer än lagstadgad samverkan. Skyddsombuden ser och påtalar riskerna i arbetet och jag vill ge dem rätt i att kräva medverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Sala behövs bättre rutiner både kring telefoner och kring ensamarbete vid transporter av patienter, säger arbetsmiljöinspektör Lena Boman.

I mitten av mars ska arbetsgivaren redovisa vad som har gjorts för att förebygga risker och under hösten kommer arbetsmiljöinspektörerna på nytt att besöka den rättspsykiatriska kliniken i Sala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida