Patientsäkerheten och personalhälsan hotas efter besparingar i Blekinge

Patientsäkerheten och personalhälsan hotas efter besparingar i Blekinge
Sjuksköterskan Katarina Tesch på stroke- och rehabavdelningen i Karlshamn är en av dem som har skrivit protestbrevet till landstingsstyrelsen.

Minskad bemanning har lett till ett arbetstempo som hotar både personalens hälsa och patienternas säkerhet. Det skriver sjuksköterskorna på stroke- och rehabavdelningen i Karlshamn i ett brev till landstingsstyrelsen.

Blekingesjukhuset är ett av många sjukhus som har anlitat Ledningsbolaget för att dra ner på kostnaderna. Under våren inleddes besparingar inom slutenvården med att tre sjuksköterskor på stroke- och rehabavdelningen i Karlshamn tvingades sluta. Nu har den kvarvarande personalen kortare arbetsturer, fler arbetspass och tätare helgtjänstgöring.

Det uppskruvade arbetstempot oroar sjuksköterskorna.

– Från början kände vi oss uppgivna och hade inte ork kvar att protestera. Nu inser vi att vi inte kan ha det så här längre. Vi är oroliga både för vår egen hälsa och för patienternas säkerhet, säger Katarina Tesch, sjuksköterska på stroke- och rehabavdelningen.

Förkortad överlappningstid

Överlappningstiden har minskat så mycket att de inte hinner med annat än muntliga rapporter om patienterna. De har svårt att hinna läsa journalanteckningar och anteckningar från arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och sjukgymnaster.

Minimibemanningen innebär också att ordinarie personal bara täcker 90 procent av arbetstiden och att resten täcks av personal från bemanningsenheten.

– Det medför också risker för patienterna. Vi är en komplex avdelning med många och svåra diagnoser och omvårdnaden kräver personal med erfarenhet. Bemanningsenheten är nog bra, men de flesta som arbetar där är relativt nyutexaminerade. Dessutom blir kontinuiteten lidande av att det hela tiden är ny personal som kallas in, säger Katarina Tesch.

Patienter hjälper varandra

En annan konsekvens av det ökade arbetstempot är att patienterna hjälper varandra. De ser att sjuksköterskorna inte hinner med allt som ska göras och vill hjälpa till. Men även det innebär en patientsäkerhetsrisk.

– De ser vår stress och i stället för att be oss om hjälp så hjälper de varandra i matsalen. Men eftersom vi har patienter med sväljsvårigheter som kan få andningssvårigheter om de får fel kost, och eftersom patienter inte har handskar och förklä på sig så leder det till merarbete för oss – samtidigt som det ökar risken för de patienter som blir hjälpta.

Ingen reaktion från politikerna

Personalen försöker att ge samma goda vård som de gav innan besparingarna, men det är inte hållbart i längden.

– Vi orkar inte med den här pressen och jag är orolig för att det kommer att sluta med sjukskrivningar, eller med att erfaren personal slutar för att de inte räcker till, säger Katarina Tesch.

Landstingsstyrelsen fick sjuksköterskornas protestbrev i slutet av september. Någon reaktion från politikerna har inte kommit ännu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida