Pengar att söka för rehabiliteringsforskning

Nu utlyser Vårdalstiftelsen 60 miljoner kronor för forskningsprojekt med fokus på behandling och rehabilitering. 

Pengarna avser dels projekt om vilka metoder som bäst hjälper långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet, och dels forskning som handlar om personer som riskerar att bli sjukskrivna. Det kan handla om diagnoser som ospecifika smärtor i nacke, axlar och rygg.

Samarbete mellan landsting och universitet

Ansökan görs av landsting/region och universitet/högskola gemensamt. Landsting och region ska stå som huvudsökande, medan universitet och högskolor, gärna flera i samarbete, är medsökande.

En expertgrupp vid Vårdalstiftelsen kommer att granska de ansökningar som kommer in och ge förslag på vilka projekt som ska få bidrag. Om två år förväntas de första forskningsresultaten vara klara för publicering.

Ansökan ska vara inskickad till Vårdalstiftelsen senast den 21 september 2009. Läs mer på www.vardal.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida