Personal på palliativa enheten i Ystad vill bli fler

Den slutna palliativa avdelningen på Ystads lasarett är underbemannad, anser de av Vårdförbundets medlemmar som arbetar där.

– Det är patienter som har oro, ångest och smärta och som behöver mycket vård. Det är svårt för personalen att hinna med den omvårdnad de behöver. Det har varit turbulent. Sedan 2006 är bara två sjuksköterskor kvar, säger Petra Thuvesson, förtroendevald för Vårdförbundet på lasarettet i Ystad till Ystad Allehanda.

På avdelningen vårdas patienter i livets slutskede. Under en period har verksamheten på den slutna avdelningen fungerat bättre, men Vårdförbundet har nu återigen fått rapporter om att personalen har det jobbigt.

Samma bemanning

Både personal och Vårdförbundet har, enligt tidningen, framfört klagomålen till divisionschefen Henrik Weibull, men han säger sig inte ha hört den förut.

Tidigare fanns det nio vårdplatser på avdelningen, nu finns det åtta men bemanningen har inte minskat. Han anser att vården i stort sett fungerar bra i dag jämfört med för två år sedan. Att det är stor omsättning på personalen tycker han inte är ovanligt.

– Det har alltid varit väldigt hög personalomsättning. Vi är fullt bemannade, det har vi inte varit tidigare. Det är en väldigt tung avdelning, med en tung form av vård, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida