Personalen orolig över sammanslagning på Sahlgrenska

Sammanslagningen av de psykiatriska mottagningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Östra sjukhuset i Göteborg upprör och oroar personalen.

I går stängde psykakuten på Sahlgrenska niversitetssjukhuset och all verksamhet flyttades över till Östra sjukhuset som kommer att börja ha öppet nattetid.

Enligt verksamhetschefen Eva Osvald-Gustafson ökar möjligheterna för patienterna att hamna rätt när det bara blir en enda kontaktväg in till vården. Hon menar att gemensamma processer och riktlinjer också bättre kan garantera en god vård på lika villkor.

 Svåröverskådliga lokaler

  – De säger så fint att det kommer att bli en bättre arbetsmiljö, och det är visserligen fina och bra lokaler, men lokalernas utseende och storlek medför också överblicksproblem. Flertalet av våra patienter är i behov av ständig tillsyn på grund av förvirring, förekomst av självdestruktivitet eller hotfullt beteende, säger Robert Claeson, specialistsjuksköterska på den psykiatriska akutmottagningen på Sahlgrenska till Göteborgs-Posten, GP.

Personalen har gjort en risk- och konsekvensanalys som har lämnats till beslutsfattarna. En del punkter har därefter ändrats, men den brist på personal de påtalat har de  inte fått något gehör för.

Grundbemanningen på natten är enlig Robert Claeson för snålt tilltagen och kommer innebära att det inte fínns några marginaler för oförutsedda händelser. Han anser att den låga bemanningen md många sökande öka risken risk för hot- och våldsincidenter.

Inga säkerhetsgenomgångar 

Den hastiga sammanslagningen har enligt personalen bland annat inneburit att ingen genomgång av rutiner och arbetssätt skett innan start, något som kan få allvarliga konsekvenser särskilt nattetid.

– Vår arbetssituation har de sista månaderna präglats av starka känslor av uppgivenhet, frustration, sorg, oro och ilska. Vi som är vana att möta patienter som mår psykiskt dåligt av oövertänkt omorganisation och/eller bristande ledarskap har nu själva drabbats. Tyvärr en erfarenhet vi inte är ensamma om på SU, skriver omvårdnadspersonalen i en insändare i dagens GP.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida