Personalens och patienternas säkerhet går hand i hand

Personalens och patienternas säkerhet går hand i hand
Forskaren Marianne Törner har funnit att personals och patienters säkerhet går hand i hand. Foto: Andreas Johansson

Rimliga arbetsförhållanden är en förutsättning för hög patientsäkerhet, visar ny studie.

18 mars 2014

Patientsäkerhet diskuteras ofta, mindre ofta diskuteras personalsäkerhet. I en studie från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet har forskare undersökt sambandet mellan det ena och det andra.

Vid ett seminarium i dag, anordnat av försäkringsbolaget Afa, presenteras studien.

– Man kan tänka sig att om patienternas säkerhet har högsta prioritet glömmer personalen bort sin egen, men vår studie visar att personalens och patienternas säkerhet går hand i hand, säger Marianne Törner, professor och forskningsledare vid Arbets- och miljömedicin.

Sammanhållning ett skydd

Det handlar om att bygga den goda organisationen. När arbetsbördan är rimlig, sammanhållningen god och medarbetarna känner tillit till sina chefer – då fungerar samarbetet och man känner att man gör ett bra jobb. Det är ett skydd mot säkerhetsrisker.

Studien bygger på en enkätundersökning, som har besvarats av 2 364 personer, och på djupintervjuer med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Svaren visar hur viktig bemanningen är för säkerheten.

– Om en arbetsplats är tillräckligt bemannad klarar man fluktuationer utan att bli pressad och utan att behöva ta in tillfällig personal. Den kontinuitet det innebär är viktig, säger Marianne Törner.

Tid att reflektera är nödvändigt

Hanterbara arbetskrav är en grundförutsättning för säkerhet.

– Utan tid att reflektera över händelser går personalen miste om möjligheter till kollegial kompetensutveckling. Det får konsekvenser på många plan.

Marianne Törner tycker att betydelsen av personalens arbetsförhållanden glöms bort – eller stoppas undan – i debatten om patientsäkerheten. Det är en olöslig ekvation, säger hon, att upprätthålla god vårdkvalitet samtidigt som arbetsuppgifterna blir fler och resurserna minskar.

– Beslutsfattare måste se det i vitögat. Om organisationer slimmas för hårt blir de ineffektiva.

Stödjande psykosociala förhållanden

  • Möjligheter att förutsäga och påverka arbetet
  • Möjlighet till utveckling
  • Feedback på arbetsinsatser
  • Chefer som ger stöd och visar omsorg
  • Känsla av tillhörighet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida