Personalens protester i Eksjö gav resultat

Personalens protester i Eksjö gav resultat
Emma Kronström blev förvånad över att arbetsgivaren ville lyssna på sjuksköterskornas förslag.

Tillsammans med sjuksköterskor på medicinkliniken har arbetsgivaren tagit fram en handlingsplan som alla är nöjda med. Uppdaterad 2015-08-13 kl 08.45

Strax före sommaren hade sjuksköterskorna på medicinkliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö fått nog av lönepolitiken och arbetsvillkoren. Dels skickades ett protestbrev som undertecknats av drygt 200 sjuksköterskor till politikerna i Region Jönköping fullmäktige, ett annat skickades till ledningen på sjukhuset.

Ett av nödropen gav resultat, det som skickades till ledningen. Arbetsgivaren kontaktade både initiativtagarna till brevet och Vårdförbundet för att få förslag på hur man skulle kunna locka fler sjuksköterskor till sjukhuset – och få dem som redan arbetar där att stanna kvar. För precis som på övriga sjukhus i Sverige har Höglandssjukhuset brist på sjuksköterskor, vilket bland annat lett till att en av vårdenheterna på medicinkliniken ännu inte gått att öppna.

Lyssnade äntligen

– Vi blev förvånade över att arbetsgivaren äntligen vill lyssna på vad vi hade att säga. Det kändes positivt att de tog tag i det så fort, säger sjuksköterskan Emma Kronström som tillsammans med kollegerna Kim Johansson och Sara Ferm hade tagit initiativ till brevet.

Trots att Emma Kronström tog sin examen så sent som 2009 är hon en av dem som arbetat längst på sin avdelning.

– Det är en väldig rotation på folk, det är ny personal hela tiden. Därför behövs det åtgärder för att få dem som redan arbetar på sjukhuset att vilja stanna kvar, säger hon.

Efter det första mötet tog arbetsgivaren fram en handlingsplan som sjuksköterskorna och Vårdförbundet fick tycka till om. Nyligen meddelades att den börjar gälla från och med september.

Kompetensstege och nattpåslag

  • Ett nytt, tio veckor långt introduktionsprogram med föreläsningar, hospitering, reflektionsseminarium med mentor och tid för egen utveckling införs.
  • Introduktionen följs av att en långsiktig individuell kompetensutvecklingsplan tas fram.
  • En kompetensstege införs.
  • Avdelningarna ges möjlighet att testa olika schemamodeller.
  • Nya tydliga lönekriterier ska utarbetas och användas i lönerevisionen 2016.
  • De som tjänstgör enbart på natten får ett extra påslag på 3 000 kronor i månaden.

Emma Kronström tror inte att förändringarna kommer att ge några större effekter på kort sikt, med tanke på att det i nuläget råder så stor brist på sjuksköterskor. Det krävs exempelvis tillräckligt med personal för att nya ska kunna få en tio veckor lång introduktion, jämfört med de två-tre veckor som är fallet i dag.

Men sett i ett längre perspektiv hoppas hon att handlingsplanen ska resultera i en bättre arbetsmiljö och högre löner för redan befintlig personal.

Politikerna har inte svarat

De sjuksköterskor som undertecknade politikerbrevet väntar dock fortarande på svar.

– Vi har jobbat på olika fronter. Ledningen valde att inte ha oss med i diskussionerna kring de positiva förbättringar som har tagits fram i Eksjö, eller så har de missuppfattat att vi är fler som vill förändra/påverka, säger Adriana Altonchi som tillsammans med kollegan Lina Wessman tog initiativ till brevet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida