Piteå: Elevhälsan hotas av vite

Arbetsmiljön på elevhälsan är så dålig att Arbetsmiljöverket hotar kommunen med vite på 100 000 kronor. Senast 1 november ska åtgärderna vara genomförda.

Varje skolsköterska ansvarar för 700 elever. För drygt ett år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och påtalade flera brister. Vid en uppföljning kvarstod problemen. Skolsköterskorna har svårt att hinna med de arbetsuppgifter och undersökningar som ska genomföras under varje läsår i olika elevgrupper. De har även svårt att hinna med dokumentationen och måste jobba över nästan varje vecka. Dessutom tillkommer akuta problem som uppstår på skolorna. Flera skolsköterskor är sjukskrivna på grund av stress.

Senast 1 november måste Piteå kommun undersöka arbetsförhållandena för var och en av skolsköterskorna när det gäller bland annat antalet elever och arbetsbelastning. En riskanalys ska göras av en utomstående sakkunnig. Annars måste arbetsgivaren betala 100 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida