Privat vårdföretag tar bort tystnadspliktsklausul

Det privata omsorgsföretaget Attendo Care har tagit bort en formulering i sina anställningskontrakt som har uppfattats som en tystnadspliktsklausul. Men det är en icke-fråga eftersom vi aldrig hindrat någon att tala fritt med medierna, säger företagets informationschef.

Attendo Care är Sveriges största privata vård- och omsorgsföretag med omkring 10 000 anställda på ett 70-tal orter i landet. I upphandlingar med kommunerna kommer frågan om personalens meddelarfrihet så gott som aldrig upp, säger företagets informationschef Charlotte Dimming.

– Det tror jag beror på att frågan om meddelarfrihet och tystnadsplikt inte uppfattas som något problem för våra anställda. Det är en teoretisk fråga. Men för att undanröja att det kan misstolkas har vi ändrat formuleringen i anställningskontraktet.

Tidigare har alla anställda i Attendo Care skrivit på ett kontrakt som säger att de accepterar tystnadsplikt när det gäller företaget och arbetsplatsen och inte bara när det gäller enskilda vårdtagare.

Rädda att uttala sig

– Jag har haft kontakt med anställda på Berggården i Örebro som har uppfattat formuleringen som ett hinder att yttra sig om problem på arbetsplatsen, och anställda har vittnat om en rädsla att uttala sig, säger Björn Sundin, talesman i äldrevårdsfrågor för socialdemokraterna i Örebro.

En uppfattning som inte delas av informationschefen på Attendo Care.

– Formuleringen i kontraktet har vi ändrat för att undvika missförstånd. Men vi har aldrig hindrat någon anställd att uttala sig i medierna, säger hon.

Meddelarfriheten är en del av offentlighetsprincipen och omfattar anställda i all offentlig verksamhet. Samma lagstadgade rättighet finns inte i privata företag. Charlotte Dimming menar dock att det inte är någon skillnad i praktiken.

– Våra medarbetare får tala med vem de vill om det inte gäller enskilda brukare.

Kräver inte meddelarfrihet

I upphandlingar med kommunerna är det inte vanligt att uppdragsgivarna ställer krav på meddelarfrihet.

– Första gången vi råkade ut för det var när diskussionen väcktes av Eskilstuna kommun. I det fallet skrev vi in meddelarfriheten i kontraktet.

Att inte kommunledningarna bryr sig om att bättre värna meddelarfriheten är pinsamt, tycker Björn Sundin.

– Men det är bra att Attendo tar bort hindret för att uttala sig fritt. Lagstiftningen borde ändras så att även privat anställda omfattas av meddelarfriheten, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida