Protester mot slopad kopplingsersättning

Vi hade i alla fall ersättning för att vi tog på oss det extra ansvaret. Även om det inte var mycket pengar kändes det åtminstone att man blev uppskattad för det man gjorde.

29 juni 2010

Så kommenterar Vladimir Drybcak, sjuksköterska på RPK Syd, rättspsykiatriska kliniken, i Sundsvall den borttagna kopplingsersättningen. Den försvann i vintras.

Personalen har protesterat hos arbetsgivaren men har inte fått något gehör för sina synpunkter.  Effekterna blir extra  tydliga nu när sommaren är här och kopplingarna blir många, många fler.

– Om man åker in på en bensinstation och tankar 50 liter kan man inte bara betala för 40. Vill man utnyttja möjligheten att koppla avdelningar ska man betala för det, säger Vladimir Drybcak.

Kopplas alla nätter

Kopplingsersättningen gällde generellt på Sundsvalls sjukhus, men det var bara på RPK som den tillämpades. Avdelningarna kopplas alla nätter och ibland också på helgerna.

Nu under sommaren blir det än vanligare. Under en åttaveckorsperiod kommer avdelningarna kopplas under sammanlagt 164 arbetspass – därtill kommer nätterna, som ju kopplas året om. Kliniken har fem avdelningar i två olika byggnader, och ibland är alla fem avdelningarna kopplade.

Hälften outbildade vikarier

Till det kommer att nästan hälften av de sommarvikarier som rekryteras till skötartjänsterna helt saknar vårdutbildning. En del av dem har visserligen erfarenhet av att ha vikarierat förr, men den stora mängden outbildad personal i kombination med att koppling blir mer regel än undantag lägger ännu mer ansvar på de sjuksköterskor som är i tjänst.

– Den här situationen skapar ett stort missnöje hos alla oss sjuksköterskor på kliniken, säger Vladimir Drybcak.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida