Psykiatri

Kristina Sundbaum (red) Bakom vansinnet — forskare om psyke, våld och rädsla 187 sidor. Vetenskapsrådet 2007 www.vr.se isbn 978-7307-106-2

Insatser mot missbruk är det bästa botemedlet mot våld, enligt forskare som intervjuas i denna populärvetenskapliga bok om våld och psykisk sjukdom. När svåra våldsbrott begås av psykiskt sjuka personer förklaras det ofta av de senaste årtiondenas utveckling inom den psykiatriska vården, som bland annat har inneburit färre slutenvårdsplatser. Men den förklaringen har inget stöd i vare sig statistik eller forskning. Betydligt vanligare bland dem som tar till våld är diagnosen anti­social personlighetsstörning, som till stor del överlappar diagnosen psykopati. Dessa personer har svårt att kontrollera sina impulser och att hantera sin aggressivitet, och deras empatiska förmåga är bristfällig. De missbrukar dessutom ofta alkohol och narkotika. Kriminella med de här diagnoserna döms i regel inte till psykiatrisk vård, utan till fängelse. En lättläst bok i behändigt format som tar udden av några vanliga fördomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida