Region Skåne döms till miljonvite för felplacerade sängar

Region Skåne döms till miljonvite för felplacerade sängar
Felplacerade sängar vid Helsinborgs lasarett blir en dyr historia för Region Skåne. Arkivbild: Colourbox

Trots flera uppmaningar från Arbetsmiljöverket har Helsingborgs lasarett fortsatt att placera sjukhussängar för tätt. Nu döms region Skåne till två miljoner kronor i vite för arbetsmiljöbrott.

Det var i september 2011 som Arbetsmiljöverket gjorde den första inspektionen på Helsingborgs lasarett. Efter besöket utfärdade myndigheten ett förbud som innebär att det ska finnas minst 80 centimeter fritt utrymme på sängarnas båda långsidor.

Men vid två uppföljande inspektioner i juni 2012 och februari 2013 fann Arbetsmiljöverket att sjukhuset fortsatt bröt mot regeln om 80 centimeter. 

Myndigheten ansökte vid två tillfällen om att ett vite om vardera en miljon kronor skulle utdömas gentemot Region Skåne. Förvaltningsrätten har nu sagt ja i båda fallen.

– Vi arbetar med att förbättra vårdplatssituationen genom bland annat effektivare flödesprocesser. Vi har dessutom öppnat samtliga vårdplatser på den nya akutvårdsavdelningen och har inlett ett ökat samarbete med primärvården. De vidtagna åtgärderna hade inte fått full effekt vid tidpunkten för inspektionerna, säger Karin Hesselgard, stabschef inom förvaltningsområdet Skånevård Sund, på Region Skånes hemsida.

Region Skåne planerar inte att överklaga förvaltningsrättens dom.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida