Ambulanssjukvård

Gävleborg lyssnar på personalen och tar bort jouren

Gävleborg lyssnar på personalen och tar bort jouren
Region Gävleborg backar och tar bort jourersättningen. Nu tar man fram en ny arbetstidsmodell för de som arbetar inom ambulansverksamheten. Arkivbild: TT

Nu kan ett år av uppsägningar, ställda ambulanser och höga kostnader för hyrpersonal vara till ända. Region Gävleborg backar från beslutet att ersätta ambulanspersonalens arbetstid med jourpengar.

Region Gävleborg behövde spara pengar och beslöt att ändra ambulanspersonalens arbetstider. Ersättning för övertid ersattes med jourersättning och på ett år fick personalen ytterligare 24 arbetsdagar. Missnöjet jäste.

260 personer arbetade på Gävleborgs tio ambulansstationer. 45 sa upp sig när regionen, utan att informera om det innan, införde sin nya arbetstidsmodell. De fyra miljoner som regionen skulle spara gick till ökade kostnader för hyrpersonal.

– Arbetsgivaren införde sin arbetstidsmodell utan att först kommunicera med personalen. Man trodde att de ville ha jourersättning, men det blev helt fel, säger Lilian Hultin, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Gävleborg.

Ska informera personalen

Nu ändrar sig arbetsgivaren och tar bort jourersättningen. Men den här gången tänker man inte göra om misstaget att inte informera ambulanspersonalen innan beslut om ny arbetstidsmodell tas. Därför vill Lilian Hultin ännu inte säga något om vad det nya förslaget innebär.

I ett pressmeddelande skriver Region Gävleborg att önskemål som kommit från personalen är mer delaktighet, att få jobba med erfarna kolleger under sommaren, att jouren ska tas bort och mer tid till återhämtning.

– Arbetsgivaren har presenterat två idéer som vi ska jobba vidare med. Vi är nöjda med den dialog vi har, mer vill jag inte säga. Ett av ambulanspersonalens krav är att arbetsgivaren ska lyssna på dem innan beslut tas och det ska man göra nu, säger Lilian Hultin.

Sjuksköterskorna sa upp sig

Men även om arbetsgivaren nu tar bort jouren kommer det ta tid att bygga upp arbetsstyrkan igen. 90 procent av dem som sa upp sig var sjuksköterskor – flera av dem med specialistutbildning i ambulanssjukvård. Kompetenstappet blev stort och ambulanser har ställts på grund av personalbrist.

Bara några få av dem som sagt upp sig har kommit tillbaka. 24 medarbetare har nyanställts.

– Trots nyanställningar kommer det ta tid att reparera. Även om man anställer specialistsjuksköterskor tar det ett år innan de blir fullvärdiga ambulanssjuksköterskor. Det här kostar, säger Lilian Hultin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida