(S) i Skåne: Ambulanssjukvården ska drivas i offentlig regi

Ambulanssjukvården ska drivas i offentlig regi kräver Socialdemokraterna i Region Skåne efter Uppdrag gransknings program om ambulanssjukvården i Göteborg.

– Vi är fast övertygade om att ambulanssjukvården ska drivas i offentlig regi.  För oss är det självklart att det inte går att spara in på personalen utan att verksamheten tar stryk. När det gäller ambulanssjukvård kan följden bli att människors liv är i fara. Det är naturligtvis mycket allvarligt, säger regionrådet Henrik Fritzon (S) i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna har länge varit kritiska till att ambulanssjukvården i Skåne lagts ut på entreprenad och till att regionen sparade vid upphandlingen genom att frångå sina egna riktlinjer om arbetstidsregler. Det är uppenbart att det får konsekvenser för kvalitén när besparingar görs genom att försämra för personalen, skriver man.

Även Vårdförbundet i Skåne var mycket kritiskt till beslutet att lägga ut all ambulanssjukvård i Skåne på entreprenad. Enligt Vårdförbundet var det viktigaste skälet från Regionen Skånes sida att försöka kringå regionens egna regler för hur en god arbetsmiljö ska kunna upprätthållas för personalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida