Ny vägledning

Så kan vården hantera värmeböljor

Så kan vården hantera värmeböljor
Vid en värmebölja kan patienternas medicinlistor behöva ses över, till exempel för vätskedrivande, antidepressiva och neuroleptika. Arktivbild: Colourbox

Samtidigt som sommarvärmen är efterlängtad av många kan den orsaka hälsoproblem hos vissa utsatta grupper. Nu har Folkhälsomyndigheten gjort en vägledning för hur vården kan förebygga ohälsa under en värmebölja.

Med klimatförändringarna kan perioder med höga temperaturer bli allt vanligare. Ihållande värme kan påverka hälsan och öka dödligheten. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, länder i Europa att ta fram handlingsplaner för hur de ska hantera värmerelaterade hälsoproblem. 

I Sverige har Folkhälsomyndigheten utarbetat en vägledning som vänder sig till kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom vård och omsorg. Den innehåller bland annat exempel på hur organisationerna kan ta fram handlingsplaner och vikten av förebyggande arbete. Materialet innehåller även målgruppsanspassade råd till vårdpersonal och riskgrupper.

Det är framför allt äldre och kroniskt sjuka som riskerar att drabbas av hälsoproblem i samband med en längre periods värme. Även personer med vissa funktionsnedsättningar, gravida och små barn är särskilt utsatta under en värmebölja.

De negativa konsekvenserna av en värmeböja kan förebyggas och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vårdpersonal att vara extra uppmärsam på hur patienterna mår. Bland annat genom att uppmuntra till ökat vätskeintag, se till att det är svalt inomhus och ordna svalkande åtgärder, som en dusch eller en blöt handduk i nacken.

Värmebölja? Gör så här:

  • Var uppmärksam på inomhustemperaturen
  • Uppmuntra till ökat vätskeintag
  • Ordna en sval miljö
  • Ordna svalkande åtgärder
  • Undvik fysisk ansträngning
  • Förvara läkemedel rätt
  • Var extra uppmärksam på hur vårdtagare mår

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida