Sahlgrenska backar om neddragningar

— Överbeläggningar ska inte vara ett normaltillstånd, säger områdeschef Hans Holmberg och lovar att de 20 extra vårdplatserna på Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer vara öppna — åtminstone mars månad ut.

– Det vore felaktigt om vi inom sjukvården byggde våra system på överbeläggningar, förklarar Hans Holmberg, områdeschef för Sahlgrenska universitetssjukhuset område 2.

Bakgrunden till uttalandet är den tillfälliga vårdavdelning med 20 sängplatser som öppnades för att hantera de många överbeläggningarna inom område 2. När avdelningen sedan skulle stängas stoppades beslutet av Arbetsmiljöverket som krävde att en ordentlig konsekvensanalys av personalens arbetsmiljö skulle göras innan neddragningen – annars hotade ett vite på 500 000 kronor.

Arbetsmiljö

Hans Holmberg lägger ingen värdering i Arbetsmiljöverkets beslut utan konstaterar att myndighetens åläggande måste följas.

– I nuläget är arbetsmiljön inte så gynnsam och det är därför vi inte stänger ner vårdplatserna. När vi stänger måste arbetsmiljön vara god.

Han säger att det innan den planerade neddragningen har gjorts en konsekvensanalys men att analysens hypoteser inte har infriats.

– Vi har haft mycket problem med calicivirus och har många patienter som är utskrivningsklara men som inte kommer iväg till sina boenden för att man har vinterkräksjuka där också. 

Överbeläggningar

Hans Holmberg förklarar att man inom område 2 även försökt minska patientfödet till vårdavdelningarna, dels genom att styra om ambulanstransporter, dels genom att öka kompetens på akuten så att patienter som inte behöver sjukhusvård inte läggs in. 

Trots åtgärderna dras sjukhuset fortfarande med överbeläggningar och Vårdförbundets huvudskyddsombud beskriver att man knappt hinner med basal omvårdnad.

– Jag har full respekt för personalorganisationernas uttalanden i den här frågan och vi tar in bemanningsföretag för att minska belastningen på vår ordinarie personal, säger Hans Holmberg.

Målsättning

De fyra fackförbunden Vårdförbundet, Kommunal, SKTF och SACO driver sedan en tid tillbaka att antalet vårdplatser ska motsvara antalet inskrivna patienter.

Är inte det ett rimligt krav?

– Man kan inte ha en annan målsättning. De 20 extra vårdplatserna kommer att vara öppna under hela mars. Vi vet av erfarenhet att calicispridningen brukar lugna sig i april och det är då vi ska komma med vår konsekvensbeskrivning till Arbetsmiljöverket, svarar Hans Holmberg.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida