Saknar du bekräftelse?
Beröm dig själv!

Saknar du bekräftelse?<br>Beröm dig själv!
Modeller för stresshantering kan hjälpa den stressade på kort sikt. För långsiktig bot krävs mognad och självinsikt, säger Dan Hasson. Foto: Ronnit Hasson

I många av oss bor en duktig flicka — eller pojke — med stort behov av bekräftelse. Chansen till välmående ökar om man gör sig mindre beroende av andras beröm.

När sjuksköterskan och stress­experten Dan Hasson har samtal med personer om stressen i deras liv brukar de komma in på ansvaret för det egna välbefinnandet. Är det rätt att lägga det i någon annans händer? I chefens, eller i partnerns? Det kan bli orättvist både mot den som söker välbefinnande i andras bekräftelse och mot dem som förväntas fylla någon annans liv med mening.

— Den som är i stort behov av bekräftelse kan ställa sig frågan varför det är så viktigt. Vad ger det mig att besvara mejlen klockan tolv på natten? Många brukar komma fram till att det handlar om att känna sig duktig och omtyckt, säger Dan Hasson.

Om vi ständigt behöver andras bekräftelse för att må bra riskerar vi att bli besvikna, eftersom det är svårt att få nog. Bättre då att lära sig lyssna inåt och ta reda på sina behov. Det är bra att kunna säga till sig själv att man är nöjd, eller till och med stolt, över den man är och det man åstadkommer. Och det är bra att lära sig acceptera att man mår dåligt ibland.

— Livet går i vågor och är svårt ibland och vi måste tillåta oss att må dåligt. Man har rätt att sörja, bli besviken och arg. Allt det är naturliga delar i ett dynamiskt liv.

Dan Hasson är docent i folkhälsa och har forskat om stress och stresshantering i tolv år nu. Länge trodde han att det var en slump att hans forskning kom att handla om just stress. Ända tills han gick tillbaka till sådant han skrivit i skolan, som liten, och insåg att han redan då var intresserad av stress och hur den kan hanteras.

— Ett visst mått av stress är viktigt för välbefinnandet. Tänk bara på vad förlusten av stress kan innebära för en understimulerad person. Att vara prestationsinriktad och ha behov av bekräftelse kan också ge oss stimulans i livet.

Sin egen stress har Dan Hasson lärt sig att förhålla sig till. Genom livets hårda skola, säger han. Och genom att vara analytisk. Med mognad, acceptans och självinsikt kan vi övervinna många av stressens avigsidor.

— Den som förstår sig själv och varför saker och ting är viktiga i deras liv ökar möjligheten att själv bestämma över sitt mående, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida