Samarbete gör läkare vilsna i sin yrkesroll

En ny avhandling visar att distriktsläkare är ointresserade av att samarbeta. Forskaren tror att en orsak kan vara att de inte vill visa osäkerhet inför andra yrkesgrupper.

27 februari 2009

I sin avhandling har Anders Hansson, själv allmänläkare, undersökt distriktsläkares attityder till sin yrkesroll och deras syn på samarbete med andra yrkesgrupper. En av studierna visade att distriktsläkarna inte var lika intresserade av att samarbeta med sjuk-sköterskor som distriktssköterskor var att samarbeta med läkare.

Forskaren tror att en förklaring till läkarnas negativa inställning till samarbete kan vara att det ligger i yrkesrollen att ta ansvar för de egna patienterna men inte för organisationen, liksom att inte visa osäkerhet inför andra yrkesgrupper.

– När kraven kommer på att arbeta i team, låser allmänläkaren fast sig i sin yrkesattityd och avsäger sig ansvaret för helheten. Konsekvensen kan bli att andra tar över och bestämmer hur läkarna ska göra, och det är inte någon bra lösning, säger Anders Hansson.

I en annan av studierna fann han att allmänläkarna uppfattade teamarbete både som slöseri med tid och som tidsbesparande, att dela på ansvar men också att förlora huvudansvaret, att vara medicinsk expert och samtidigt förlora generalistrollen. I teamet blev läkaren en lärande person och var inte längre den allvetande, vilket kunde innebära att den djupare kontakten med patienten togs över av andra yrkesgrupper.

Anders Hansson konstaterar att arbetet och yrkesrollen för dagens allmänläkare inte har mycket gemensamt med gamla tiders distriktsläkare. Dagens vård kräver att läkarna tar ett steg åt sidan och tittar på sin egen roll. Många distriktsläkare i dag känner sig osäkra i sin yrkesroll.

Den gamla inställningen var att distriktsläkaren följde sin patient i vått och torrt. I dag förväntas läkaren förena det traditionellt medicinska perspektivet med ett humanistiskt, både bota och vårda, och det lyckas dagens allmänläkare inte så bra med.

– Distriktsläkare tycks ha en idealföreställning om hur en läkare ska vara. När inte verkligheten stämmer överens med denna låser man fast sig i en traditionell roll. Resultatet blir stress, man kanske blir sjukskriven eller avsäger sig allt intresse för sjukvårdens organisation, säger Anders Hansson.

Han skulle i stället vilja se en omdefiniering av allmänläkarrollen.

– Bara för att man överlämnar en del av sitt stora ansvar och åtagande till andra yrkesgrupper och samarbetar i team behöver jobbet inte bli mindre stimulerande för det.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida