Samband ska studeras mellan få sjuksköterskor och dödsfall

Flertalet av medlemmarna i Statens medicinsk-etiska råd ställer sig bakom förslaget om passiv dödshjälp. Vårdförbundet stödjer ett stort europeiskt forskningsprojekt om dödsfall i vården.

4 december 2008

Patientsäkerhet: En dansk rapport har visat att färre sjukskö­tersk­or leder till fler dödsfall och komplikationer i vården. Nu vill Vårdförbundet vara med och utreda om det är likadant i Sverige.

– Vår hypotes är att det finns ett samband mellan kvaliteten och hur sjuksköterskorna har det på jobbet, säger Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundets styrelse.

En av dem som har studerat hur sjuksköterskornas arbetsförhållanden påverkar den vård som patienterna får är den amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aiken. Men de förhållanden som gäller för den amerikanska vården är inte direkt överförbara till europeiska förhållanden. Därför har eu beslutat att delfinansiera en europeisk studie, ledd av sjuksköterskan och professorn Walter Sermeus från Katholieke Universiteit i Leuven i Belgien tillsammans med Linda Aiken.

Förutom Sverige och Finland ska ett tiotal andra europeiska länder delta. Även Kina, Botswana och Syd­afrika ingår i projektet. Den svenska delen ska ledas av professor Carol Tishelman vid Medical management center på Karolinska institutet i Stockholm, tillsammans med projektsamordnaren Rikard Lindqvist.

Vårdförbundet har beslutat att stödja projektet genom att bland annat skicka ut enkäter via medlemsregistret till ett stort antal sjuksköterskor på allmänmedicinska, allmän­kirurgiska och ortopediska kliniker.

Eftersom det rör sig om ett eu-projekt där alla data måste vara jämförbara, går det inte att inkludera fler av Vårdförbundets yrkesgrupper.

– Men det är något vi kanske kan få möjlighet till längre fram. Det här är en bra start som ger oss en stor möjlighet att faktiskt börja få fram siffror och fakta kring de här frågorna, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Projektet startar nästa år och ska pågå till 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida