Sjuk av dålig organisation

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och dålig organisation skapar den stress som leder till ohälsa. Professorn i socialmedicin, Bengt Arnetz, har nyligen publicerat en undersökning om vad som orsakar stress på arbetsplatser.

– Det har varit alldeles för mycket fokus på hur individens livsstil påverkar arbetshälsan. Vår studie visar att personlighetsfaktorer bara förklarar 10 procent av ohälsan, medan organisationsfaktorer förklarar 40 procent, säger Bengt Arnetz.

Fyra faktorer är särskilt viktiga för arbetshälsan. Den första är individuella och tydliga mål som inte bara beskriver vad man ska uppnå, utan också hur. De övriga tre är att få vara med och formulera verksamhetens mål, återkoppling från närmaste chef och arbetsklimatet i gruppen.

– Det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov både hos medarbetare och hos chefer om de krav som arbetslivet ställer i dag.

Rapporten heter Frisk-stress och välbefinnande i kunskapssamhället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida