Sjukhuschefen på Visby lasarett lovar att ta tag i arbetsmiljöproblemen

Efter ett och ett halvt år av pressad arbetsmiljö, bristande rutiner och auktoritärt styre fick Vårdförbundet nog och krävde en förändring av arbetsmiljön på Visby lasarett. Nu lovar sjukhuschefen samverkan kring problemen.

Redan hösten 2007 fanns det arbetsmiljöproblem på flera medicinska vårdavdelningar på Visby lasarett. Sedan dess har problemen gått i vågor. Inga förbättringar har gjorts trots att flera av Vårdförbundets medlemmar påtalat problemen och nu riskerar de att hota patientsäkerheten.

– Man ersätter sjuksköterskor med undersköterskor vid sjukdom och vi kan inte se det på något annat sätt än att man då även äventyrar patienternas säkerhet, säger Maria Ahlmark, ordförande i Vårdförbundet avdelning Gotland.

Oerhört pressat

Vårdförbundets kritik rör tre medicinavdelningar med inriktning mot neurologi, kardiologi och allmänmedicin som vid årsskiftet 2008/2009 slogs ihop till en gemensam avdelning, A4.

Maria Ahlmark beskriver arbetsmiljön på avdelningen som oerhört pressad och personalomsättningen är stor. Bristande rutiner gör att ansvaret att ringa in vikarier vid sjukluckor hamnar i knät hos sjuksköterskorna som då tvingas ta av patienttid för att lösa administrativa problem. Semestrar beviljas sent – om de beviljas över huvud taget – och flera av Vårdförbundets medlemmar uppfattar chefskapet som auktoritärt.

Fullaste allvar

För att visa att Vårdförbundet inte längre kunde tolerera problemen lämnade avdelning Gotland in en arbetsmiljöframställan till sjukhusledningen i förra veckan. En kraftig markering som tidigare gett goda resultat förklarar Maria Ahlmark. I går, torsdag, kom svaret från sjukhuschefen Jan Carlsson.

– Vi tar alltid en arbetsmiljöframställan på fullaste allvar, vissa av de här problemen kände jag till men inte alla. Jag har nu skickat vidare ärendet till verksamhetschefen på medicinkliniken. Det kommer att genomföras en skyddsrond på avdelningen, en handlingsplan kommer att upprättas och ärendet kommer att tas upp för central samverkan, säger Jan Carlsson till Vårdfacket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida