Sjuksköterska nekas föräldraledighet – för att det saknas personal

Sjuksköterska nekas föräldraledighet – för att det saknas personal
Malin Ollhage blir nekad föräldraledighet med hänvisning till att det saknas personal som kan täcka upp för henne. Foto: Privat

Kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus begränsar sjuksköterskan Malin Ollhages lagliga rätt till föräldraledighet.

När Malin Ollhage bytte klinik på sjukhuset i Lund försämrades de möjligheter till föräldraledighet som lagen ger henne. Hon skulle byta arbetsplats igen om hon inte tyckte så mycket om sina arbetsuppgifter och sina kolleger.

– Jag förstår verkligen inte hur arbetsgivare kan tolka en lag så olika. Föräldraledighetslagen är trots allt till för barnens bästa, säger Malin Ollhage, sjuksköterska på kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kan inte påverka längre

Malin Ollhage har två barn, åtta och fem år. I likhet med många andra har hon sparat föräldraledighetsdagar och hon är van vid att ha ett visst utrymme när det gäller hur de dagarna ska tas ut. Det blev det slut med när hon började på kvinnokliniken för ungefär ett år sedan.

Malins och arbetsgivarens oenighet gäller bland annat hur man ska räkna och fördela de tre perioder föräldraledighet under ett år, som lagen ger rätt till. Arbetsgivaren hävdar att hon har utnyttjat sina tre perioder i och med att hon har gått ner i arbetstid, tagit föräldraledigt för en skidresa en vecka och sedan kommit tillbaka på deltid igen.

Gör en annan tolkning

Vårdförbundet, som driver Malins ärende, gör en annan tolkning av föräldraledighetslagen.

– Vår tolkning är att den som tar en veckas hel ledighet under en pågående period av nedsatt arbetstid har utnyttjat två av sina tre ledighetsperioder, säger Karin Ernfors, arbetsrättsjurist på Vårdförbundet.

Hon vill inte säga mer än att det här kan vara en viktig fråga för många, och att det är därför vill man ta upp den med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

Fortsätter försöka

Malin Ollhage fortsätter sin kamp mot en vrång arbetsgivare. Hon blev nekad semester för en skidresa – bokad ett halvår innan det var dags att åka. I stället tyckte arbetsgivaren att hon skulle ta föräldraledigt den veckan. När hon gjorde det räknades det av som en de tre föräldraledighetsperioder hon har rätt till.

– Jag hade också tänkt ta ut föräldraledighetsdagar för att förlänga barnens sommarlov, men fick nej med hänvisning till att det inte fanns någon personal att tillgå. Av samma anledning fick jag nej till min ansökan om en dags semester för att gå på min dotters skolavslutning, berättar hon.

”Personal finns inte att tillgå”, säger arbetsgivaren. Det håller Malin Ollhage med om. Många har slutat på kliniken för att det saknas personal och för att arbetstrycket är för hårt. Det är svårt att täcka upp för varandra när man är för få, men det är inget argument för nej till lagstadgad föräldraledighet.

– Jag brinner för mitt jobb och vill verkligen arbeta här, men jag är rädd för att den dåliga personalpolitiken håller på att förstöra allt, säger hon.

Ur föräldraledighetslagen

Antalet ledighetsperioder

10 § Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida