Sjuksköterska smittad med tbc – slarv med säkerhetsrutiner orsak?

Sjuksköterska smittad med tbc – slarv med säkerhetsrutiner orsak?
Trots att munskydden är av engångskaraktär återanvändes de. Foto: Anders Olsson.

En sjuksköterska på en infektionsklinik i Skåne har smittats med tbc. På avdelningen var det rutin att återanvända engångsmunskydden.

Sjuksköterskan är besviken på sin arbetsgivare. Hon berättar att ingen av de ansvariga har tagit sig tid att sitta ner och prata igenom situationen med henne, trots att det har gått mer än ett halvår sedan hon insjuknade.

– Jag har fått väldigt lite information om vad arbetsgivaren gör och vad som gäller för mig. När jag kom tillbaka från semestern fick jag direkt ta hand om en ny patient med en öppen tuberkulos, precis som om ingenting hade hänt, säger sjuksköterskan vars tuberkulos inte är smittsam.

Vill bli omplacerad

Nyligen sjukskrev hon sig på grund av psykiska besvär. Hon har också begärt att få bli omplacerad.

– Jag har tappat förtroendet för arbetsgivaren. Jag vill inte jobba på ett ställe där man betraktas som en förbrukningsvara.

För att få hjälp att reda ut situationen har sjuksköterskan vänt sig till Vårdförbundet som har gjort en anmälan om händelsen till Arbetsmiljöverket. I normala fall är det arbetsgivarens ansvar att göra en sådan anmälan, men det har inte gjorts. Enligt verksamhetschefen Staffan Banke beror fördröjningen på att han gick på semester ungefär samtidigt som den slutgiltiga laboratoriebekräftelsen kom på att sjuksköterskan verkligen hade blivit smittad på sin arbetsplats.

– Jag återkom i måndags och håller som bäst på med det här ärendet, säger han.

Preliminära labbsvar redan i april

Men redan i slutet av april i år kom, enligt sjuksköterskan, ett preliminärsvar från mikrobiologiska laboratoriet som visade att den stam av tbc som sjuksköterskan bar på var identisk med den stam som patienten med den öppna tbc:n hade haft.

– Det här är allvarligt och vi kommer att följa händelseutvecklingen mycket noga. Sjuksköterskan måste få sin arbetsskada tagen på allvar, säger Susi Nilsson, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Hon berättar att förbundet ska ta upp fallet i Region Skånes arbetsmiljögrupp, för att få till bättre rutiner för skydd mot mikrobiologisk smitta inom vården.

– Det är uppenbart att man på vissa arbetsplatser nonchalerar de risker som personalen utsätts för i sitt dagliga arbete. I det här fallet har arbetsgivaren definitivt brustit i sitt ansvar.

Munskydd avsedda för engångsbruk

Sjuksköterskan arbetar sedan många år på infektionskliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad. I höstas fick avdelningen in en patient med öppen lungtuberkulos vilket innebar att risken för smitta var mycket stor.

Patienten placerades i enkelrum med sluss och personalen var noga med att använda skyddsutrustning. De munskydd som användes var av typen FFP3, det vill säga andningsskydd med hög filtereffekt.

I instruktionen till munskydden står det redan på första raden att de är avsedda för engångsbruk. De går att använda under ett helt arbetspass, exempelvis under en operation, men ska då inte tas av och på igen. Trots detta var det rutin på avdelningen att återanvända dem. Personalen signerade andningsskydden med sina initialer och hängde dem bredvid varandra på en krok i slussen. Först när arbetsdagen var slut kasserades de.

I februari i år insjuknade sjuksköterskan med feber. Hon trodde först att hon hade drabbats av influensa. Symtomen gav inte med sig och efter flera veckors utredande konstaterades att hon hade drabbats av en tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna, med spridning till levern och mjälten. Hon var vaccinerad mot tbc, men på vuxna individer är skyddet inte hundraprocentigt.

Signerade munskydd hängde på rad

Verksamhetschefen Staffan Banke är den som är ytterst ansvarig för att rätt säkerhetsrutiner används på kliniken.

– När det här hände var jag inte klar över att munskydden användes på det här sättet.  Förmodligen har man gjort det för att dra ned på kostnaderna.

Att verksamhetschefen inte skulle ha känt till hur munskydden användes har hygiensjuksköterskan Ewa Andersson på sjukhuset svårt att tro.

– Jag är där en gång i veckan och det gick inte att undgå att se, de hängde ju i slussarna. Jag sa till personalen att de inte skulle använda dem på det sättet men ingenting hände, säger hon.

Staffan Banke försvarar inte flergångsanvändningen men säger samtidigt att Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne i samband med ett pandemimöte i våras rekommenderade flergångsanvändning av den här typen av munskydd.

”Bara om det blir brist

Region Skånes hygienöverläkare, Hugo Johansson, kan inte påminna sig att några sådana råd har getts.

– Om man i en pandemisituation får ont om de här munskydden framöver skulle man möjligen kunna göra på det sättet. Men inte annars. Då ska andningsskyddet användas vid ett tillfälle och sen kastas. I det här fallet handlar det dessutom om tuberkulos och i det sammanhanget har vi aldrig sagt att man ska göra på det här viset.

Direkt efter att preliminärsvaret visade att sjuksköterskan troligen hade smittats av en patient förbjöds flergångsanvändning av munskydden på kliniken.

Inget om munskydd i handlingprogrammet 

Vårdförbundets huvudskyddsombud på sjukhuset, Tina Brodersen, har gått igenom några av de handlingsprogram för omhändertagande av öppen tuberkulos som finns i landstingen. I Region Skånes står ingenting om hur munskydden ska användas, medan Stockholms handlingsprogram noga betonar vikten av att inte använda skydden mer än vid ett tillfälle.

¬– Det är förfärligt. Det borde vara samsyn i hela Sverige på hur man ska skydda sig mot den här typen av risker, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida