Sjuksköterskor inom intensivvård och anestesi orkar inte jobba heltid

Sjuksköterskor inom intensivvård och anestesi orkar inte jobba heltid
Viktoria Lammgård förbereder läkemedel på intensivvårdsavdelningen på Örebros universitetssjukhus.

41 procent arbetar deltid, visar ny undersökning. "Ohållbar situation för de som arbetar treskift och natt", enligt Vårdförbundet.

Hela 41 procent väljer att arbeta deltid och förtroendet för både närmaste chefen och sjukhusledningen är lågt.

Det visar en undersökning om anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbete och villkor som Vårdförbundet låtit göra. Det är oroväckande läsning, tycker David Liljequist, ansvarig för undersökningen på Vårdförbundet.

– Ungefär hälften av de deltidsarbetande uppger att orsaken är att de inte orkar jobba heltid. Det har en stark koppling till arbetstider och arbetsvillkor. Det är värst för intensivvårdssjuksköterskorna som arbetar treskift och natt. De har en fullständigt ohållbar situation.

Slitsamma arbetstider

Han menar att de lokala arbetsgivarna i stor utsträckning har negligerat Vårdförbundets signaler om hur slitsamma arbetstiderna och arbetsmiljön är för medlemmarna inom det här området.

– Nu ser vi resultatet när sjukhusen får ställa in operationer för att sjuksköterskebristen gör att de har svårt att hålla operationssalarna öppna och att det är platsbrist på intensivvårdsavdelningarna, säger David Liljequist.

Av dem som svarat i undersökningen tycker:

  • 45 procent att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor på arbetsplatsen
  • 40 procent att de ofta får prioritera bort viktiga arbetsuppgifter på grund av tidsbrist
  • 24 procent att de inte känner stöd från sin närmaste chef
  • 50 procent att de inte känner stöd från den högsta ledningen

Missnöjet är också stor med lönen, fortbildningen och karriärmöjligheterna.

Förtroendeklyfta till cheferna

– Det är uppenbart att det finns ett ledarskapsproblem. Vi ser en förtroendeklyfta mellan de anställda och deras chefer och ledning.

Viktoria Lammgård har arbetat tjugo år som sjuksköterska, varav de senaste som intensivvårdssjuksköterska på Örebro universitetssjukhus. Hennes partner jobbar också i vården och de har bara en helg av tio tillsammans hela familjen. Hon tycker att arbetsgivarna borde vara mer rädda om specialistsjuksköterskor när det är stor brist. Men på intensivvårdsavdelningen är bemanningen lika stor dygnet runt, varje dag på året.

– Det är tufft att jobba här både för kropp och själ. Ändå har vi ingen tid för återhämtning. Det skulle påverka vår trivsel enormt om vi kunde välja bort vissa helgpass. Men vi behöver snarare öka helgtjänstgöringen på grund av bristen på intensivvårdssjuksköterskor, säger hon.

Valde länge deltid

Viktoria Lammgård hör till dem som valt att arbeta deltid under många år. Det gjorde att hon kunde få en dag ledigt i veckan för att vila och komma ifatt. Livsödena som passerar på intensivvårdsavdelningen och de oroliga anhöriga som vistas där är krävande. Men för att bli av med något helgpass krävs att hon går ner till under 60 procents arbetstid, vilket var omöjligt.

– Eftersom jag ändå inte slipper helgpass har jag nu gått upp till heltid. Här anställs alla också på obligatoriskt treskift.  Men jag klarar inte att arbeta natt, jag kan inte sova och får mer problem med magen, så nu har jag blivit befriad.

Högt tempo på operation

På Karolinska universitetssjukhusets operationsavdelning är tempot högt. Det är ofta brist på anestesisjuksköterskor och vissa pass får man lösa med bemanningssjuksköterskor. Men det har också hänt att kompetensdagar ställts in för att rädda verksamheten.

Petra Pohjonen Silvereke Petra Pohjonen Silvereke

 Anestesisjuksköterskan Petra Pohjonen Silvereke tycker att det värsta är när hon inte kommer ut från operationssalen för att ingen kan lösa av henne på kvällen.

– Jag står därinne hela dagen och har ansvar för den medvetslöse patientens andning och cirkulation. Men jag måste komma hem till mina barn när arbetstiden är slut, säger hon.

Respekt och teamarbete

Positiva aspekter som gör att specialistsjuksköterskorna trivs är att jobbet är självständigt, att de blir respekterade som sjuksköterskor och teamarbetet, enligt Vårdförbundets undersökning.

– Det är ett tungt ansvar men samtidigt stimulerande. Det är lyxigt att få arbeta med en patient i taget och tillfredsställande när de vaknar och mår bra, utan smärta. Men lönerna är inte vad de borde vara och personaltätheten måste ökas, säger Petra Pohjonen Silvereke. 

Leder till färre transplantationer

Bristen på intensivvårdssjuksköterskor har lett till stängda vårdplatser på många håll i landet, vilket drabbar patienterna. En grupp är de som väntar på organtransplantation. Enligt uppgift till Sveriges radio bedömer Anders Milton, regeringens utredare av organdonationer, att dubbelt så många transplantationer skulle kunna utföras om man kunde utnyttja de intensivvårdsplatser som finns i dag fullt ut.

Fakta om undersökningen

Undersökningen gjordes som en webenkät år 2014 där 4839 anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor tillfrågades om vad de tycker om sitt arbete och sina villkor. 2299 svarade på enkäten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida