Sjuksköterskor riskerar hälsan på infektionskliniken i Västerås

Flera anställda har fått utslag och irritation i ögonen efter att ha blandat penicillin. Ett vite på 75 000 kronor väntar Västmanlands läns landsting om man inte före utgången av januari rättat till brister i arbetsmiljön. Men enligt verksamhetschefen är problemen redan lösta.

Tillredning av antibiotika är en vanlig arbetsuppgift på infektionsavdelningen, men det system som används när sjuksköterskorna blandar vätska med pulver håller inte alltid tätt, konstaterar Arbetsmiljöverket i sitt föreläggande.

Efterlyser riskrutiner

Ibland blir det läckage och adaptern håller inte tätt utan droppar av antibiotika kommer ut ur flaskan. Läkemedelskommittén har dessutom beslutat byta ut de mer lättlösliga penicillinerna mot preparat som måste skakas en längre tid för att lösas upp i vätskan. Då ökar risken för läckage ännu mer.

Den första juni gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på avdelningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. Då konstaterades bland annat att det luktade penicillin i rummet och att det saknades dragskåp för tillredningen. Det fanns inte heller någon rutin för riskbedömning före upphandling och byte av medicinska preparat.

Arbetsmiljöverket konstaterar att arbetstagarnas exponering måste minimeras eftersom penicillin kan orsaka överkänslighet och i förlängningen leda till att de anställda utvecklar resistens.

Betonar arbetsmiljöansvaret

I slutet av juni bad Arbetsmiljöverket om landstingets syn, men något yttrande har inte kommit in till myndigheten. Nu har landstinget tid till sista januari att se till så att blandning, tillredning och administration av penicillin kan utföras utan att de som gör arbetet exponeras för läkemedlet.

Rutiner ska också tas fram som säkerställer att läkemedelskommittén gör riskbedömningar av läkemedel innan nya införs.  Dessutom ska skyddsombuden få delta i arbetet med att ta fram rutinerna.

Arbetsmiljöverket påpekar att landstinget har det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö, trots den respit man ger med att uppfylla kraven. Det ansvaret gäller oavsett om Arbetsmiljöverket fattat beslut mot landstinget eller inte. 

– För att öppna upp för fler anbud vid upphandlingen strök beställarna kravet på att systemet för läkemedelsberedning skulle vara helt slutet, säger Ingrid Edman, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västmanland som var med på Arbetsmiljöverkets inspektion i somras. 

Hävdar missförstånd

Ett av de billiga anbuden vann upphandlingen, berättar hon. Dessutom köptes en billigare och mer svårlöslig antibiotika in, vars kork inte slöt tätt. 

Verksamhetschefen Tomas Vikerfors anser att vitesföreläggandet är ett missförstånd som beror på att Arbetsmiljöverkets handläggare formulerat sitt brev i juni på ett så otydligt sätt att man på landstinget inte förstod att det skulle besvaras.

– Vi har inte hört av oss till dem, men vi har vidtagit alla åtgärder vi skulle. Vi har ett slutet system och det hade vi förut också. Problemet var väl att det hanterades så att det luktade och läckte, hävdar han.

Enligt Tomas Vikerfors fungerar systemet som det ska då det hanteras enligt anvisningarna. Personalen har utbildats och nu pågår en provperiod som kommer att utvärderas. Och läkemedelskommittén kommer att beskriva rutierna för riskbedömning inför läkemedelsbyte. 

Ingen samsyn

– Hittills visar provperioden att systemet inte läcker. Många andra kliniker har också haft samma system utan några problem, säger Tomas Vikerfors.

Men Vårdförbundets Ingrid Edman säger att det är kliniker som inte hanterar penicillinberedningar lika frekvent som infektionsavdelningen.   

– Alla infektionskliniker i området har helt slutna system, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida