Helsingborgs lasarett

Sjuksköterskorna på neonatalen tar tillbaka sina uppsägningar

Sjuksköterskorna på neonatalen tar tillbaka sina uppsägningar
På neonatalavdelningen kommer minst 12 av 15 sjuksköterskor tillbaka. Bild: Anders Olsson

Med stor tvekan kommer sjuksköterskorna på Helsingborgs lasarett tillbaka för att ta ansvar för vården av de allra minsta barnen, som var nedläggningshotad efter deras uppsägningar. Men förtroendet för arbetsgivaren är i botten. UPPDATERAD 16:07

14 november 2016

Turerna har varit många på Helsingborgs lasarett. I slutet av september sa många av sjuksköterskorna på både barnakuten, barnavdelningen och neonatalavdelningen upp sig.

Bakgrunden var att de inte fått gehör hos arbetsgivaren för sina krav på scheman med möjlighet för återhämtning och möjlighet till kontinuerlig fortbildning.

Känner inte förtroende

Nu har 12 av de 15 sjuksköterskorna på neonatalavdelningen tagit tillbaka sina uppsägningar.

– Vi gör det mot ett löfte att få återställa verksamheten till nivån före krisen. Men vårt förtroende för arbetsgivaren är lågt, efter alla turer där de visat sig beredda att hellre både stänga verksamheten och skicka patienter till Danmark än att ge oss sjuksköterskor ett vettigt avtal, säger Anna Gibrand, barnsjuksköterska och en av de som tagit tillbaka sin uppsägning.

Sjuksköterskorna har inte fått igenom sina krav om arbetstidsförkortning för återhämtning. De har inte heller fått det lönetillägg på 1 500 kronor i månaden som de flesta andra avdelningar på sjukhuset fick 2015, för att de var hårt belastade.

Sjuksköterskorna skriver i ett öppet brev att de är mycket tveksamma och inte känner förtroende för arbetsgivaren.

Uppsägningarna kom efter att sjuksköterskorna ”slagit knut” på sig själva i 1,5 år. De har arbetat extrapass, dubbelpass och jobbat över där det fattats personal. Avdelningen har drabbats av både flera långtidssjukskrivningar och korttidssjukskrivningar.

– Arbetsgivaren har upplysts om situationen utan att under den tiden visat något intresse för att förbättra situationen. När vi svart på vitt kunde visa att jämfört med andra avdelningar var grundbemanningen för låg, vägrade man lyssna och se över organisationen, skriver sjuksköterskorna.

Löfte om ökad bemanning

Sjuksköterskorna har nu fått ett löfte om att bemanningen ska ökas och förslag på en lösning. Enligt det ska de få tid till utveckling av sin egen kompetens och av verksamheten.

Dessutom ska avdelningen bemannas separat, arbetstiderna bli hälsosamma och introduktionen för nyanställda bli längre.

Löftena räcker för att sjuksköterskorna ska gå tillbaka, men de är långt ifrån nöjda.

– Vi hade hoppats på ett lönetillägg också som de flesta andra avdelningar på sjukhuset fick redan 2015. Någon form av arbetstidsförkortning hade vi också hoppats på, skriver de i det öppna brevet.

Många turer

Turerna har varit många, efter uppsägningarna har verksamheten varit nedläggningshotad, och sedan halverad. Som en lösning har det även diskuterats att skicka barn för vård i Danmark.

– Politiker och ledningen har avslöjat vad de är beredda att göra för att inte förlora en maktkamp. Men de har förlorat förtroende och tillit från medarbetare i alla yrkeskategorier och skattebetalare, skriver sjuksköterskorna.

De skriver att ”de vansinniga förslagen” om stängning och transporter av sjuka barn till andra sjukhus och Danmark hade blivit mycket dyrare än de förändringar sjuksköterskorna föreslog.

– Vi har ändå bidragit till att barnsjukvårdens situation har diskuterats och blivit känd av allmänheteten, skriver sjuksköterskorna i det öppna brevet.

Förtroende för Vårdförbundet

Som Vårdfokus berättat tidigare gick regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) förra veckan ut och sa att sjuksköterskorna borde förhandla om sin arbetsmiljö genom Vårdförbundet, inte genom massuppsägningar, och att anledningen till att de inte gjorde det var ett lågt förtroende för Vårdförbundet.

Anna Gibrand, som är förtroendevald för Vårdförbundet på neonatalavdelningen:

– Här har vi förtroende för Vårdförbundet, det där går vi inte på. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön inte Vårdförbundet. Däremot märkte vi som sa upp oss samma sak som Vårdförbundet råkat ut för tidigare. Att arbetsgivaren inte lyssnar och inte är beredd att ändra sjuksköterskornas villkor och avtal, säger hon.

Nu ser neonatalavdelningen ut att kunna fortsätta hålla öppet. Ledningen bekräftar att de under perioden också lyckats anställa tre nya sjuksköterskor. På barnakuten och barnavdelningen har än så länge endast ”någon eller några sjuksköterskor” tagit tillbaka sina uppsägningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida