Skadades patienten vid ambulansolyckan?

Trafikolyckor där ambulanser är inblandade borde utredas för att förbättra patientsäkerheten, anser Jörgen Lundälv.

Utrustningen i ambulansen kan efter en olycka ligga huller om buller och bårsläden kan ha släppt, ändå utreds nästan aldrig vilka skador det kan ha orsakat. Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin i Umeå och lektor vid Göteborgs universitet. Han tycker att det faktum att bara en enda lex Maria-anmälan har gjorts på tre år, trots att det då och då sker olyckor med ambulanser inblandade, borde göra att en klocka ringer hos Socialstyrelsen.

– Jag tycker att Socialstyrelsen på eget initiativ ska utreda olyckor där ambulanser är inblandade, säger han.

Han anser att ambulansen ska ses som ett vårdutrymme på hjul och att det som händer där ska granskas lika väl som händelser i annan sjukvård. Hans förslag är att alltid fotografera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida