Skåne. Arbetsmiljöverket håller med facken i kritiken mot journalsystem

Skåne. Arbetsmiljöverket håller med facken i kritiken mot journalsystem
Region Skånes nya journalsystem för primärvården, PMO, är ohanterligt anser fackförbunden. Arkivbild: Mostphotos

Myndigheten ger regionen bakläxa för att inte ha utrett arbetsmiljöriskerna vid införandet av systemet PMO.

Efter att Läkarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal och Vision i april  skrev en gemensam arbetsmiljöanmälan om de it-problem som uppstått efter införandet av journalsystemet PMO i den skånska primärvården, svarar nu Arbetsmiljöverket.

Fackförbundens inställning, att systemet är oöverskådligt, tidsödande och innebär en ökad arbetsbelastning på de cirka 30 vårdcentraler där det införts, bekräftas till viss del av Arbetsmiljöverket.

Framför allt slår myndigheten ner på att regionen inte genomfört någon bedömning om vilka arbetsmiljörisker som systemet kunde föra med sig.

– Arbetsmiljöverket har tagit vår kritik på allvar, och det är en mycket skarp skrivelse. Vi känner ett starkt stöd från Arbetsmiljöverket, säger Per Nordlund, huvudskyddsombud för Malmö Läkareförening, till Läkartidningen.

Arbetsmiljöverket överväger nu ett föreläggande mot Region Skåne, det vill säga att ställa krav på arbetsgivaren att undersöka arbetsförhållandena, bedöma risk för ohälsa samt upprätta en handlingsplan.

Region Skåne har nu fram till den 26 juni på sig att svara, därefter fattar Arbetsmiljöverket sitt beslut.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida