Skånes universitetssjukhus hotas av miljonböter

Nu har Arbetsmiljöverket ögonen på Skånes universitetssjukhus som riskerar två miljoner i vite om det inte blir ett slut på de ständiga överbeläggningarna.

Förra året skrevs 500 avvikelserapporter om överbeläggningar på Skånes universitetssjukhus, Sus. Hittills i år har 380 avvikelser rapporterats, enligt tidningen Sydsvenskan.

Krav på bättre arbetsmiljö

Nu riskerar sjukhuset vite på två miljoner kronor om inte problemet blir löst. Samtidigt som patienttrycket ökar finns stora krav på besparingar. Krisen har lett till oro och konflikter, bland annat på akutmottagningen, vilket Vårdfokus berättade om i förra veckan.

Hot om dryga böter

– Det är synnerligen angeläget att sjukhusledningen ser till att skapa goda förutsättningar för att arbetsmiljön och patientvården ska fungera, säger Lise-Lott Hamfelt, inspektör på Arbetsmiljöverket till Sydsvenskan.

Två miljoner är det högsta beloppet som Arbetsmiljöverket hotat Sus med på de senaste elva åren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida