SKL. ”Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger samman”

SKL. ”Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger samman”
Arbetsgivarorganisationen SKL ger ut en skrift som ska hjälpa verksamheterna att integrera arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting vill att arbetet med arbetsmiljö och patientsäkerhet ska integreras mer.

En god arbetsmiljö för personalen innebär en säkrare vård för patienterna. Det har arbetsgivarna Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommit fram till. Handläggare som är experter på patientsäkerhet respektive arbetsmiljö har samarbetat för att ta fram en vägledning som ska underlätta en integrering av frågorna i verksamheterna.

Initiativet togs när patientsäkerhetslagen kom 2011 och det stod klart att lagstiftningen både när det gäller patienters säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete är likartad. Det gäller framför allt årlig uppföljning, riskbedömningar, åtgärder, handlingsplaner, utredningar och anmälningar.

Ledningen måste ge förutsättningar

Systematiken är densamma, säger Agneta Andersson, handläggare för patientsäkerhetsfrågor på SKL, och en av dem som har arbetat fram vägledningen.

– Skälet till att en vårdskada uppstår eller till att en teknisk apparat inte fungerar har ofta med personalens arbetsmiljö att göra. Om medarbetarna inte ges förutsättningar att lära sig hur en apparat fungerar eller om de inte hinner göra bedömningar av vilka patienter som har ökad fallrisk får det konsekvenser både för arbetsmiljö och för patientsäkerhet, säger hon.

Enligt Agneta Andersson är det fortfarande alltför ofta ett ledningssystem för patientsäkerhet och ett annat för systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheterna. I den bästa av världar borde de integreras, säger hon.

– Om inte ledningen har en helhetssyn och ser hur det här hänger i hop blir det problem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida